Заклад вищої освіти як економічна корпорація та об’єкт діяльності професійного менеджменту

Автор(и)

  • Е. Кузнєцов Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • О. Павлович aleksandrapavlovych@ukr.net, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.2(48).243671

Ключові слова:

професійний менеджмент, економічна корпорація, механізм економічної корпорації, професіоналізація менеджменту університету, інноваційний розвиток, інноваційна характеристика сучасної освіти, історія формування університетів, університети третього покоління, контур управлінського процесу, фундаментальність освіти, формування професійних компетенцій, взаємодія системи «студент-викладач», професійна якість управлінської діяльності

Анотація

У статті розглядаються проблеми розвитку закладу вищої освіти як економічної корпорації. Визначаються стратегічні напрямки професіоналізації менеджменту закладу вищої освіти. Аналізуються ключові параметри розвитку закладів вищої освіти в Україні. Розглядаються особливості поведінки викладачів і студентів в умовах розвитку корпоративних відносин. Особлива увага приділяється розгляду смислової динаміки процесу формування професійного менеджменту закладу вищої освіти. Звертається увага на основні концептуальні підходи до формування та історичного розвитку закладів вищої освіти. Показана важливість інноваційної динаміки системи менеджменту та умови зменшення трансакційних затрат, які стримують розвиток цифрової економіки. Розглядаються підходи і методи управлінської діяльності університетів, які створюють «нову нормальність» професійного університетського менеджменту. Доказується необхідність трансформації професійного менеджменту закладу вищої освіти та його відповідальність за розвиток інноваційної економіки. Акцентується увага на професійних якостях кадрів менеджменту, які повинні відповідати умовам розвитку університетів третього покоління. Розглядаються основні принципи сучасного розвитку університетської освіти з позицій капіталізації професійних знань. Доводиться необхідність інноваційного розвитку університетської науки та формування нових форм освітянської діяльності. Визначається необхідність фундаментальної підготовки студентів як основи для їх орієнтація на системність розвитку професії, інноваційність і креативність, інтелектуальну і професійну спроможність до швидкого професійного навчання на протязі усієї кар’єри, що стає об’єктивним викликом цифрової економіки.

Посилання

Блуммарт Т., С. ван ден Брук, Колтофа Э. Четвертая промышленная революция и бизнес: Как конкурировать и развиваться в эпоху сингулярности ; Пер. с англ. Москва : Альпина Паблишер, 2019. 204 с.

Бок Д. Университеты в условиях рынка. Коммерциализация высшего образования ; Пер. с англ. Москва : Изд. Дом Высшей школы экономики, 2012. 224 с.

Брабандер Л. де, Айні А. Думай поза шаблонами: інноваційна парадигма креативності в бізнесі ; Пер. з англ. Київ : Форс Україна, 2017. 368 с.

Виссема Й. Г. Университеты третьего поколения. Москва : Издательство «Бизнес-Олимп», 2016. 480 с.

Друкер П. Ф. О профессиональном менеджменте ; Пер. с англ. Москва : Издательский дом «Вильямс», 2006. 320 с.

Друкер П. Ф. Энциклопедия менеджмента ; Пер. с англ. Москва : ООО «И. Д., Вильямс», 2006. 432 с.

Друкер П. Ф. Эффективный руководитель ; Пер. с англ. 4-е изд. Москва : Манн, Иванов и Фербер; Эксмо, 2014. 240 с.

Каммингс С. Реконструкция стратегии ; Пер. с англ. Харьков : Изд-во Гуманитарный центр, 2010. 560 с.

Кузнецов Э. А. Инновационная роль университетов в системе развития лидерства и профессионализации управленческой деятельности в Украине. Одесса : Пресс-курьер, 2015. 106 с.

Кузнєцов Е. А. Концепція інтегральної якості професійної системи менеджменту. Вісн. Одеськ. Нац. ун-ту. Серія: Економіка. Т. 23. Вип. 27 (72). 2018. С. 126-130.

Кузнєцов Е. А. Методологія професіоналізації управлінської діяльності в Україні. Монографія. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. 382 с.

Кузнєцов Е. А. Професіоналізація менеджменту: майстер-клас. Матеріали науково-методологічного семінару. Одеса : Фенікс, 2020. 110 с.

Малик Ф. Управлять, работать, жить ; Пер. с нем. Москва : Издательство «Добрая книга», 2008. 472 с.

Манас Дж. Принцип Наполеона. Наука побеждать и управление проектами ; Пер. с англ. В. Москва : Эксмо, 2009. 304 с.

Мінцберг Г. Анатомія менеджменту. Ефективний спосіб керувати компанією ; Пер. з англ. Київ : Наш формат, 2018. 400 с.

Минцберг Г. Требуются управленцы, а не выпускники МВА. Жесткий взгляд на мягкую практику управления и систему подготовки менеджеров ; Пер. с англ. Москва : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. 544 с.

Ньюмен Дж. Г. Идея университета ; Пер. с англ. Минск : БГУ, 2006. 208 с.

Ортега-и-Гассет Х. Миссия университета ; Пер. с исп. Минск : БГУ, 2005. 114 с.

Пятьдесят современных мыслителей об образовании. От Пиаже до наших дней / Под ред. Джоя А. Палмера ; Пер. с англ. ; Москва : Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. 488 с.

Річний звіт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за 2019 рік / за заг. ред. проф. Сергія Квіта. Київ : Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2020. 244 с.

Салми Д. Создание университетов мирового класса ; Пер. с англ. Москва : Издательство «Весь Мир», 2009. 132 с.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов ; Пер. с англ. Москва : Эксмо, 2016. 1056 с.

Флорида Р. Креативный класс. Люди, которые меняют будущее ; Пер. с англ. Москва : Издательство «Классика XXI», 2007. 421 с.

Фуллер С. Социология интеллектуальной мысли: карьера ума внутри и вне академии ; Пер. с англ. Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. 384 с.

Хэмел Г., Брин Б. Будущее менеджмента ; Пер. с англ. Москва : Бест Бизнес Букс, 2013. 276 с.

Шваб К. Четвертая промышленная революция ; Пер. с англ. Москва : издательство «Э», 2018. 208 с.

Ясперс К. Идея университета ; Пер. с нем. Минск : БГУ, 2006. 159 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-06

Як цитувати

Кузнєцов, Е., & Павлович, О. . (2021). Заклад вищої освіти як економічна корпорація та об’єкт діяльності професійного менеджменту. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 20(2(48), 9–32. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.2(48).243671

Номер

Розділ

Статті