Актуалізація цифровізаційних процесів в умовах сучасних маркетингових змін вітчизняного виробничого середовища

Автор(и)

  • Н. А. Тюхтенко Херсонський державний університет, Ukraine
  • С. М. Макаренко Херсонський державний університет, Ukraine
  • В. Г. Маргасова Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine
  • А. В. Чмут Херсонський державний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.2(48).243674

Ключові слова:

цифровізація, інформаційно-комунікаційні технології, виробничий процес, оптимізація маркетингових систем, інвестиційно-інноваційні технології

Анотація

У статті досліджено особливості стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Виявлено основні напрямки прискореного сценарію цифрового розвитку. Досліджено сучасний стан придбання машин та програмного забезпечення як складової активізації інноваційної діяльності на українських підприємствах, проаналізовано стан використання інформаційно-комунікаційних технологій. Встановлено, що у процесі організації та координації виробничих процесів майже не залучаються фахівці сфери інформаційних та комунікаційних технологій. Виявлено низький рівень цифровізації процесів господарської діяльності на вітчизняних промислових підприємствах, особливо у регіонах, які за середнім показником соціально-економічного розвитку знаходяться в останній п’ятірці. Запропоновано систему вимог, виконання яких дозволить максимізувати ймовірність залучення додаткових інвестицій у цифровізацію процесів господарської діяльності вітчизняних промислових підприємств.

Біографії авторів

Н. А. Тюхтенко, Херсонський державний університет

доктор економічних наук, професор,

професор кафедри економіки, менеджменту та адміністрування

С. М. Макаренко, Херсонський державний університет

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри економіки, менеджменту та адміністрування

В. Г. Маргасова, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор,

проректор з наукової роботи

А. В. Чмут, Херсонський державний університет

кандидат економічних наук,

старший викладач кафедри економіки, менеджменту та адміністрування

Посилання

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 20.02.2021).

Краус Н. М., Голобородько О. П., Краус К. М. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку. Ефективна економіка. № 1. 2018. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=8&w=%D0%9D.+ %D0%9C.+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81 (дата звернення: 20.02.2021).

Макаренко С. М. Особливості інноваційного розвитку промислових підприємств в умовах діджиталізації. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2020. Випуск 3. С. 86-94.

Макаренко С. М., Олійник Н. М., Рибачок С. А. Удосконалення державної інвестиційної політики як основи впровадження інноваційних технологій на вітчизняних підприємствах. Економічні інновації. 2019. № 3 (72). С. 62-70.

Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 року № 167-р. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-%D1%80#Text (дата звернення: 20.02.2021).

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 67-р. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text (дата звернення: 20.02.2021).

Hopestone Kayiska Chavula, Abebe Chekol. Information communication technology policy. UNECA, 2011.

Mesenbourg T. L. Measuring the Digital Economy. U.S. Bureau of the Census. 2001.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-06

Номер

Розділ

Статті