Комплексний аналіз стану основних елементів механізму розвитку економічного потенціалу підприємства

Автор(и)

  • В. І. Захарченко Одеський національний політехнічний університет, Ukraine
  • В. В. Кандєєва Одеський національний політехнічний університет, Ukraine
  • С. В. Онешко Одеський національний морський університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.2(48).243679

Ключові слова:

потенціал, модель, ресурс, зріст, функція, аналіз, капітал, продуктивність, виробництво

Анотація

Виявлена складність взаємовідносин існуючих елементів організаційно-економічного механізму розвитку економічного потенціалу підприємства, як цілісної системи, що є наслідком того, що окремі його підсистеми і компоненти носять ймовірнисний характер. Комплексний аналіз стану елементів механізму розвитку економічного потенціалу підприємства представлено видами аналізу, об’єктами аналізу, результатами аналізу. Для визначення місця організаційно-економічного механізму розвитку економічного потенціалу, використовуючи модель Р. Солоу, досліджуються якісний і кількісний склад функцій підприємства. Факторний аналіз за моделлю Солоу показує особливу значимість сучасного науково-технологічного прогресу, а залишок Солоу у його моделі відображає низку інших факторів, у тому числі трудові ресурси.  Проведений аналіз показує, що загальний економічний зріст у 2015-2019 рр. не взмозі бути скомпенсованим тільки лиш приростом праці та сукупного капіталу. В першу чергу він може бути обґрунтований  тільки використанням держави. Використання в моделі Солоу виробничої функції Кобба-Дугласа дозволяє визначити нелінійну залежність продуктивності праці від її капіталоозброєності. Також було використано модель Харрода-Домара, яка показала, що підприємства у взмозі забезпечити приріст капіталу у поточному році за рахунок інвестицій у попередньому. Це було продемонстровано на прикладі основного капіталу промисловості країни, як невід’ємного елемента виробничого потенціалу.

Біографії авторів

В. І. Захарченко, Одеський національний політехнічний університет

доктор економічних наук, професор,

професор кафедри міжнародного менеджменту та інновацій

В. В. Кандєєва, Одеський національний політехнічний університет

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри теплових електричних станцій

та енергозберігаючих технологій

С. В. Онешко, Одеський національний морський університет

кандидат економічних наук,

доцент, професор кафедри економіки і фінансів

Посилання

Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. 4-е изд. Москва : Дело Лтд, 1994. 720 с.

Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. 5-е изд. Москва : ИНЭ, 2002. 1280 с.

Гунина И. А. Взаимовлияние общеэкономических проблем и проблем развития экономического потенциала предприятия в современных условиях. Машиностроитель, 2004. С. 19-23.

Данилишин Б. Новейшие измерения современной практики социально-экономических преобразований в государстве. Экономика Украины, 2010. № 8. С. 40-50.

Замков О. О., Толстопятенко А. В., Черемных Ю. Н. Математические методы в экономике: учебник. Москва : ДИС. 1998. 368 с.

Іщук С. О. Виробничий потенціал промислових підприємств: проблеми формування і розвитку: монографія. Львів : ІРД НАНУ, 2006. 278 с.

Лапин Е. В. Экономический потенциал предприятия: монография. Сумы : ИТД «Университетская книга», 2003. 310 с.

Ларионов А. И., Юрченко Т. И., Новоселов А. Л. Экономико-математические методы в планировании: учебное пособие. Москва : Высшая школа, 1991. 240 с.

Лысенко Ю. Г. и др. Методология моделирования жизнеспособных систем в экономике: монография. Донецк : Юго-Восток, 2009. 350 с.

Національна економічна стратегія – 2030. Урядовий кур’єр, 2021. № 13-21.

Петрович Й. М., Прокопишин-Рашкевич Л. М. Інноваційний потенціал управління організацією: монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. 184 с.

Поляков П. И. Экономико-математические модели развития промышленных предприятий. Киев : Вища школа, 1984. 168 с.

Статистичний щорічник України за 2017 рік. Київ : Державна служба статистики України, 2018. 540 с.

Статистичний щорічник України за 2018 рік. Житомир : ТОВ «БУК-ДРУК», 2019. 481 с.

Статистичний щорічник України – 2019 рік. Київ : Державна служба статистики України, 2020. 463 с.

Чаленко А. О неопределенности понятия «потенциал» в экономических исследованиях. Экономика Украины, 2012. № 5. С. 32-40.

Чаленко А. Ю. Методика определения экономического потенциала. Экономика Украины, 2013. № 8. С. 40-54.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-06

Номер

Розділ

Статті