Безробіття як загроза економічній безпеці україни: причини і способи подолання

Автор(и)

  • О. М. Головченко Міжнародний гуманітарний університет, Ukraine
  • Є. О. Сокірба Міжнародний гуманітарний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.2(48).243681

Ключові слова:

економічна безпека, загроза, безробіття, зайнятість, робоча сила, рівень безробіття, економічно активне населення, пандемія короновіруса, дистанційна робота, ринок праці

Анотація

У статті розглядаються проблеми безробіття як ключової загрози економічній безпеці держави, виконаний аналіз сучасного стану безробіття в умовах пандемії коронавіруса. Досліджено особливості ринку робочої сили в сучасних умовах, виділені основні причини безробіття в Україні. Розглянуто теоретичні аспекти регулювання державної політики в галузі зайнятості населення. Запропоновано концепцію регулювання ринку праці в Україні.

Біографії авторів

О. М. Головченко, Міжнародний гуманітарний університет

доктор економічних наук, професор,

завідувачка кафедри  економіки і міжнародних економічних відносин

Є. О. Сокірба, Міжнародний гуманітарний університет

аспірантка I курсу кафедри менеджменту 

Посилання

Абалкин Л. И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение. Вопросы экономики. 1994. № 12. С. 4-16.

Богданов И. Я. Экономическая безопасность России: теория и практика. Москва : ИСПИ РАН, 2001. 348 с.

Горбань Ю. Як пандемія COVID-19 змінила ринок праці в Україні. Укрінформ. URL : https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3104312-ak-pandemia-covid19-zminila-rinok-praci-v-ukraini.html (дата звернення 20.01.2021).

Живко З. Б. Економічна безпека підприємства: сутність, механізм забезпечення та управління: монографія. Львів : Ліга-Прес, 2012. 256 с. URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/433/1/Живко економ безпека монограф.pdf (дата звернення 21.02.2021).

Зайцева І. С. Задорожко Г. Р. Проблеми зайнятості та безробіття в Україні та країнах Європейського Союзу. Управління розвитком. 2016. № 11. С. 125-130. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2016_2_20 (дата звернення 23.02.2021).

Кобзар Н. І., Геращенко С. О., Кірієнко О. М. Економічна безпека України: аналіз стану в сучасних умовах. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2016. № 2. С. 49-56. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2016_2_8 (дата звернення 12.02.2021).

Мартин О. М. Економічна безпека як складова національної безпеки. Наукові записки. Серія «Економіка»: зб. наук. пр. Острог: «Острозька Академія». 2013. № 22. С. 68-74. URL: https://ecj.oa.edu.ua/articles/2013/ n22/14.pdf (дата звернення 10.02.2021).

Мунтіян В. І. Економічна безпека України. Київ: КВІЦ. 1999. 462 с.

Пастернак-Таранушенко Г. А. Економічна безпека держави. Методологія забезпечення: монографія. Київ : Київський економічний інститут менеджменту, 2003. 320 с.

Полуяктова О. В. Проблеми безробіття в Україні. Економіка і суспільство. 2016. № 2. С. 31-35.

Рівень безробіття в Україні. Мінфін. Індекси URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/ (дата звернення 20.01.2021).

Слюсар С. Т. Аналіз рівня безробіття в Україні: проблеми і шляхи його подолання. Економіка АПК. 2018. № 5. С. 85-92.

Статистичні дані Державної служби статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення 20.01.2021).

Філіпчук Л. Ломоносова Н. Коронавірус і дистанційна робота: що зробила держава. Аналітічний центр SEDOS. URL: https://www.cedos.org.ua/uk/ articles/koronavirus-i-dystantsiina-robota-shcho-zrobyla-derzhava (дата звернення 20.01.2021).

Экономическая и национальная безопасность: учебник / под ред. Е. А. Олейникова. Москва : «Экзамен», 2005. 768 с.

Ярова Л. Г. Аналіз рівня безробіття в Україні та напрямки його подолання. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 4. С. 752-755.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-06

Номер

Розділ

Статті