Стратегічний аналіз бізнес-моделей інноваційного розвитку

Автор(и)

  • О. В. Рудінська Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Р. Д. Барон Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • С. О. Сахарова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • С. М. Яков Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.2(48).243686

Ключові слова:

стратегії інноваційного розвитку, бізнес-моделювання, стратегічний ризик-менеджмент, SNW-аналіз, SWOT-аналіз, матриця MCC, критерії нестабільності, внутрішнє та зовнішнє середовище бізнесу

Анотація

 У статті досліджено стратегічні підходи щодо аналізу зовнішніх і внутрішніх чинників бізнес-концепції, що дає можливість сформулювати подальші тактичні і стратегічний цілі, а також скорегувати початкове бачення, врівноважити його з конкретними існуючими фактами в умовах високої невизначеності. Здійснено порівняльний аналіз зовнішніх і внутрішніх чинників класичних бізнес-моделей. Визначено переваги та недоліки  обраних методів бізнес-моделювання інноваційного розвитку.

Розглянуто, проведено якісний аналіз таких бізнес-моделей як SNW-аналіз, SWOT- аналіз,  матриця MCC. Надано оцінку методики з точки зору оптимізації впровадження в умовах інноваційного простору «світу VUCA» - світу відсутності орієнтирів. 

Акцентується увага, що на вимоги світу VUCА, більш універсальними можна назвати SWOT- аналіз і матрицю MCC. SNW- аналіз варто розглядати як глибоке і детальне опрацювання результатів SWOT- аналізу.

Посилання

Рудінська О. В., Шеремет А. І. Ефективний менеджмент як невід’ємний компонент конкурентоспроможності. Другі економікоправові студії : матеріли Всеукр. наук.-практич. конф. молодих вчених. Одеса: Фенікс, 2019. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26164 (дата звернення: 03.02.2021)

Нєнно І. М. Створення дієвих бізнес-моделей розвитку морських портів: макрополітичні та мікроекономічні аспекти : монографія. Краматорськ : ДДМА, 2017. 474 с.

Шмагина В. В. Стратегический маркетинг. Учебно-методическое пособие. Одесса, 2014.

Оценка модели матрицы. URL: https://studfile.net/preview/9907826/page:32/ (дата звернення: 03.02.2021)

Юлдашева О. У., Юдин О. И., Прокопцев В. Е. Маркетинговые стратегии бизнес-моделирования. Проблемы современной экономики. Проблемы маркетинга. Логистика. 2012. С. 235-238. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/marketingovye-strategii-biznes-modelirovaniya/viewer (дата звернення: 03.02.2021)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-06

Як цитувати

Рудінська, О. В., Барон, Р. Д., Сахарова, С. О. ., & Яков, С. М. (2021). Стратегічний аналіз бізнес-моделей інноваційного розвитку. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 20(2(48), 145–156. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.2(48).243686

Номер

Розділ

Статті