Стратегічний аналіз бізнес-моделей інноваційного розвитку

Автор(и)

  • О. В. Рудінська Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Р. Д. Барон Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • С. О. Сахарова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • С. М. Яков Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.2(48).243686

Ключові слова:

стратегії інноваційного розвитку, бізнес-моделювання, стратегічний ризик-менеджмент, SNW-аналіз, SWOT-аналіз, матриця MCC, критерії нестабільності, внутрішнє та зовнішнє середовище бізнесу

Анотація

 У статті досліджено стратегічні підходи щодо аналізу зовнішніх і внутрішніх чинників бізнес-концепції, що дає можливість сформулювати подальші тактичні і стратегічний цілі, а також скорегувати початкове бачення, врівноважити його з конкретними існуючими фактами в умовах високої невизначеності. Здійснено порівняльний аналіз зовнішніх і внутрішніх чинників класичних бізнес-моделей. Визначено переваги та недоліки  обраних методів бізнес-моделювання інноваційного розвитку.

Розглянуто, проведено якісний аналіз таких бізнес-моделей як SNW-аналіз, SWOT- аналіз,  матриця MCC. Надано оцінку методики з точки зору оптимізації впровадження в умовах інноваційного простору «світу VUCA» - світу відсутності орієнтирів. 

Акцентується увага, що на вимоги світу VUCА, більш універсальними можна назвати SWOT- аналіз і матрицю MCC. SNW- аналіз варто розглядати як глибоке і детальне опрацювання результатів SWOT- аналізу.

Біографія автора

О. В. Рудінська, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

кандидат економічних наук, доцент

кафедри менеджменту та інновацій

Посилання

Рудінська О. В., Шеремет А. І. Ефективний менеджмент як невід’ємний компонент конкурентоспроможності. Другі економікоправові студії : матеріли Всеукр. наук.-практич. конф. молодих вчених. Одеса: Фенікс, 2019. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26164 (дата звернення: 03.02.2021)

Нєнно І. М. Створення дієвих бізнес-моделей розвитку морських портів: макрополітичні та мікроекономічні аспекти : монографія. Краматорськ : ДДМА, 2017. 474 с.

Шмагина В. В. Стратегический маркетинг. Учебно-методическое пособие. Одесса, 2014.

Оценка модели матрицы. URL: https://studfile.net/preview/9907826/page:32/ (дата звернення: 03.02.2021)

Юлдашева О. У., Юдин О. И., Прокопцев В. Е. Маркетинговые стратегии бизнес-моделирования. Проблемы современной экономики. Проблемы маркетинга. Логистика. 2012. С. 235-238. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/marketingovye-strategii-biznes-modelirovaniya/viewer (дата звернення: 03.02.2021)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-06

Номер

Розділ

Статті