Облік податку на додану вартість на підприємстві: поточний стан та шляхи реформування

Автор(и)

  • Л. О. Масіна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • А. Гусєв Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.2(48).243689

Ключові слова:

податок на додану вартість, облік податку на додану вартість, податковий кредит, податкове зобов’язання, податкова декларація із податку на додану вартість

Анотація

У статті досліджено теоретичні і методологічні засади обліку податку на додану вартість на підприємстві. Розглянуто основні етапи облікового процесу підприємства, пов’язаного з нарахуванням і сплатою податку на додану вартість. Визначено основні принципи застосування системи рахунків бухгалтерського обліку в частині податку на додану вартість. Проаналізовано чинну методику відображення податку на додану вартість у фінансовій та податковій звітності. Запропоновано шляхи реформування обліку податку на додану вартість.

            Актуальність проблеми обліку податку на додану вартість зумовлена суттєвим значенням цього податку для державного бюджету, а також відносно складною методикою його розрахунку. Основним призначенням цієї статті є дослідження основних засад облікового процесу підприємства з податку на додану вартість. Основною невирішеною проблемою науковців є відсутність єдиної концепції щодо реформування обліку податку на додану вартість.

Біографія автора

Л. О. Масіна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри обліку та оподаткування

Посилання

Дугар Т. Є. Проблема адміністрування податку на додану вартість на сучасному етапі. Економіка і суспільство. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. 2016. Вип. 2. С. 689-693.

Овчарова Н. В. Облікова політика в частині відображення ПДВ: основні аспекти. Інфраструктура ринку. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. 2017. Вип. 9. С. 102-107.

Подолянчук О. А., Домбровська В. В. Облік та звітність за податком на додану вартість. Ефективна економіка: електрон. наук. фах. видан. 2018. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/70.pdf (дата звернення: 19.01.2021).

Подолянчук О. А. Облікове забезпечення розрахунків з податку на додану вартість. Ефективна економіка: електрон. наук. фах. видан. 2020. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2020/78.pdf (дата звернення: 19.01.2021).

Ходикіна А. А., Бурковська А. В. Актуальні тенденції обліку розрахунків з податку на додану вартість. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 8. С. 1196-1199.

Податковий кодекс України: станом від 01.08.2021 № 2755-VI від 02.12.2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 19.01.2021).

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (дата звернення: 19.01.2021).

Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: Наказ Міністерства фінансів України № 356 від 29.12.2000 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0356201-00 (дата звернення: 19.01.2021).

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата звернення: 19.01.2021).

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України: Наказ Міністерства фінансів України № 131 від 01.03.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0310-21 (дата звернення: 19.01.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-06

Номер

Розділ

Статті