Концептуальні орієнтири механізму управління інтегральною інфраструктурою агропромислового комплексу

Автор(и)

  • С. І. Карпін Львівський торговельно-економічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.2(48).243708

Ключові слова:

агропромисловий комплекс, розвиток, структурно-функціональне забезпечення, глобалізація, інтеграція, сталий розвиток, соціально-економічні аспекти, стратегічні імперативи, інновації, адаптація

Анотація

У статті досліджено концептуальну підтримку механізму управління інтегральною інфраструктурою агропромислового комплексу. Доведено, що концептуальні орієнтири механізму управління інтегральною інфраструктурою агропромислового комплексу повинні враховувати принципи стратегії його сталого розвитку.  Обґрунтовано, що базовий механізм в системі управління агропромислового комплексу представляє собою взаємопов’язаний комплекс інструментів, який використовується за призначенням суб’єктами господарювання у процесі розв’язання визначених завдань під управлінським впливом відносно об’єкта, з отриманням запланованого результату. Досліджено структурний та функціональний аспект механізму управління інтегральною інфраструктурою агропромислового комплексу. Розроблено типову схема системи управління у агропромисловому комплексі. З’ясовано особливості та специфіка механізму управління інтегральною інфраструктурою агропромислового комплексу.

Біографія автора

С. І. Карпін, Львівський торговельно-економічний університет

здобувач кафедри теоретичної та прикладної економіки

Посилання

Радченко О. П. Теоретико-методологічні засади структурно-функціонального забезпечення розвитку АПК : монографія. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 355 с.

Побережець О. В. Теоретико-методологічні та практичні засади дослідження системи управління результатами діяльності промислового підприємства : монографія. Херсон : Видавництво : Грінь Д.С., 2016. 500 с.

Економічна енциклопедія: у трьох томах. Том 3 / Редкол. : С.В. Мочерний (від. ред.) та ін. Київ : Вид. Центр «Академія», 2002. 952 с.

Мельник Ю. М. Теоретико-методологічні засади регулювання розвитку промисловості у національній економіці : монографія. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 365 с.

Гайдуцький П.І. Економічні взаємовідносини підприємств АПК в умовах ринку: навч. посібник. Київ : Вища школа. 1992. 191 с.

Борщ В. І., Соколова О. А. Інноваційна модель розвитку агропромислового комплексу України. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2018. Т. 17. Вип. 3 (40). С. 93-111.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-06

Номер

Розділ

Статті