МОДЕЛЬ МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВИМ КОМПЛЕКСОМ

Автор(и)

  • С. І. Карпін Львівський торговельно-економічний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.2(42).244743

Ключові слова:

агропромисловий комплекс, розвиток, структурно-функціональне забезпечення, глобалізація, інтеграція, сталий розвиток, соціально-економічні аспекти, стратегічні імперативи, інновації, моніторинг

Анотація

У статті досліджено теоретико-методичні аспекти моніторингу. Доведено, що моніторинг у системі управління агропромисловим комплексом це внутрішній      інструмент системи управління, який забезпечує процес виявлення, вимірювання, реєстрації, спостереження, оцінки та контролю результатів господарської діяльності у агропромисловому комплексі та його структурних компонентів з метою передачі синтетичної або аналітичної інформації щодо відповідних процесів, явищ, дій й індикаторів стейкхолдерам для прийняття ефективних управлінських рішень. Запропоновано класифікацію видів моніторингу в системі управління агропромисловим комплексом. Визначені об’єкти моніторингу в системі управління агропромисловим комплексом. Розроблено модель моніторингу в системі управління агропромисловим комплексом. Доведено, що моніторинг в системі управління агропромисловим комплексом забезпечить динамічний розвиток господарської системи та оперативне прийняття управлінських рішень з метою оптимального використання існуючих можливостей агропромислового комплексу, об’єктивну оцінку його сильних і слабких сторін та вирішення проблемних ситуацій.

Посилання

Побережець О. В. Теоретико-методологічні та практичні засади дослідження системи управління результатами діяльності промислового підприємства : монографія. Херсон : Видавництво : Грінь Д.С., 2016. 500 с.

Свідрик Т. І. Теоретичні засади моніторингу як інформаційно-аналітичної складової прийняття управлінський рішень. Науково-теоретичний журнал ХЕУ. 2007. № 4 (8). С. 57-61.

Економічний словник. URL: http://library.nlu.edu.ua/poln_text/knigi/kondor/ekonomic_sl_2006.pdf. (дата звернення: 03.04.2019)

Коротков Є. М. Концепция менеджмента. Москва, 1997. 304 с.

Литвак Б. Г. Разработка управленческого решения. Москва, 2000. 392 с.

Сельський А. А. Моніторинг і контроль: встановлення ефективності стратегічного управління. Публічне управління. URL: http: //nbuv.gov.ua/j-pdf/Pubupr 2013 1 8.pdf.

Борщ В. І., Соколова О. А. Інноваційна модель розвитку агропромислового комплексу України. Ринкова економіка : сучасна теорія і практика управління. Том 17. Вип. 3 (40). 2018. С. 93-111.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-21

Як цитувати

Карпін, С. І. (2021). МОДЕЛЬ МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВИМ КОМПЛЕКСОМ. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 18(2(42), 213–228. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.2(42).244743

Номер

Розділ

Статті