Комплексна оцінка ефективності діяльності господарського суб’єкта на основі аналізу його фінансової звітності за допомоги збалансованої системи показників

Автор(и)

  • В. Захарченко Одеський національний політехнічний університет, Ukraine
  • Т. Метіль Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Ukraine
  • І. Максимчук Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.3(49).252786

Ключові слова:

система, показник, збалансованість, вартість, звітність, ефективність, бізнес-процес

Анотація

У статті проаналізовано досягнутий практичний досвід у використанні системи збалансованих показників при оцінці ефективності господарської діяльності промислового підприємства в процесі надання йому консультаційних послуг. У вітчизняній економіці росте кількість показників оцінки дій господарюючого суб'єкта. І цьому є дві причини: інституційна, пов'язана з розширенням ринкових компетенцій; загальноекономічна, що забезпечує пошуки шляхів підвищення конкурентоспроможності. У даний час так само відзначаємо поділ управління на два рівня: матеріалізованих та віртуальних розрахунків і рішень. Оцінка аналітичних можливостей інформаційної ємності показників визначається двома аспектами − виявлення економічної сутності самого показника, а так само причини та фактори пояснюють появу нових показників. Виділяємо чотири рівні формально-логічної побудови системи показників для розкриття змісту розвитку підприємства: спочатку побудова простих екзогенних показників для відображення економічної визначеності; далі забезпечення логічної узгодженості якісної і кількісної порівнянності вимірів; третій − перехід окремих показників до складу цілісної системи за певними критеріями; четвертий − визначення розвиток підприємства на засадах оцінки збалансованості похідних показників. Так само при формуванні оціночних показників діяльності підприємства виділено дві групи проблемних аспектів: концептуальні проблеми − відсутність системного обліку нефінансових показників, відсутність адресного задоволення інформаційних потреб широкого кола зацікавлених в діяльності підприємства осіб; технічні проблеми − необхідність трансформації фінансової звітності, методична складність прогнозування грошового потоку, необхідність використання достовірної ринкової інформації.

Комплексна оцінка ефективності діяльності підприємства є важливою складовою вирішення проблеми інформаційної прозорості. Представляється можливим застосування вже накопиченого досвіду в рамках концепції збалансованої системи, яка передбачає розглядати діяльність підприємства комплексно за чотирма критеріями: фінансовий, внутрігосподарський, інновації та навчання, споживачі.

Біографії авторів

В. Захарченко, Одеський національний політехнічний університет

доктор економічних наук, професор,

професор кафедри міжнародного менеджменту та інновацій

Т. Метіль, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

кандидат економічних наук,

доцент кафедри управління підприємницькою,

та туристичною діяльністю

І. Максимчук, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри управління підприємницькою

та туристичною діяльністю

Посилання

Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту ; Пер. з англ. Київ : Молодь, 1997. 1000 с.

Воронин А. Определение показателей экономической эффективности производства на основе модификации ресурсного подхода. Экономика Украины. 2007. № 10. С. 29-37.

Замлинський В. А. Фінансовий інжиринг: механізм здійснення. Економіка : реалії часу. 2018. № 6 (40). С. 25-37.

Колосов А. М., Колосова К. А., Штапаук Г. П. Управління стійкістю підприємства: монографія. Старобільськ : ЛНУ імені Т. Шевченка, 2016. 336 с.

Мортиков В. Альтернативные издержки: теория и проблемы ее применения. Экономика Украины. 2010. № 1. С. 29-36.

Національна економічна стратегія на період до 2030 року. Постанова КМ України від 03.03.2021р. № 179. Урядовий кур’єр. 2021. № 45. С. 8-36.

Ольве Н.-Г., Рой Ж., Веттер М. Оценка эффективности деятельности компании. Практическое руководство по использованию сбалансированной системы показателей: пер. с англ. Москва. Вильямс. 2004. 304 с.

Росс С., Вестерфилд Р., Джордан Б. Основы корпоративних финансов ; Пер. с англ. Москва : ЛБЗ. 2000. 720 с.

Темишевська Л. І., Гранько К. Б. Prerequisites for improving the efficiency of management of financial resources of the enterprise. Економічний журнал ОПУ. 2019. № 3 (9). С. 129-135.

Філіппова С., Ковтуненко К. В. Формування професіоналізму бухгалтера виробничого підприємства на засадах компетентнісного підходу: монографія. Донецьк : Ноулідж, 2013. 175 с.

Фомин В. П. Анализ сбалансированных показателей развития предприятия. Современные аспекты экономики. 2008. №4(129). С. 279-292.

Kaplan R. S., Norton D. P. The Balanced Scorecard – Measures then drive Performance. Harvard Business Review. 1992. Vol. 70. №1. P. 71-79.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-26