Комплексна оцінка ефективності діяльності господарського суб’єкта на основі аналізу його фінансової звітності за допомоги збалансованої системи показників

Автор(и)

  • В. Захарченко Одеський національний політехнічний університет, Україна
  • Т. Метіль Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна
  • І. Максимчук Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.3(49).252786

Ключові слова:

система, показник, збалансованість, вартість, звітність, ефективність, бізнес-процес

Анотація

У статті проаналізовано досягнутий практичний досвід у використанні системи збалансованих показників при оцінці ефективності господарської діяльності промислового підприємства в процесі надання йому консультаційних послуг. У вітчизняній економіці росте кількість показників оцінки дій господарюючого суб'єкта. І цьому є дві причини: інституційна, пов'язана з розширенням ринкових компетенцій; загальноекономічна, що забезпечує пошуки шляхів підвищення конкурентоспроможності. У даний час так само відзначаємо поділ управління на два рівня: матеріалізованих та віртуальних розрахунків і рішень. Оцінка аналітичних можливостей інформаційної ємності показників визначається двома аспектами − виявлення економічної сутності самого показника, а так само причини та фактори пояснюють появу нових показників. Виділяємо чотири рівні формально-логічної побудови системи показників для розкриття змісту розвитку підприємства: спочатку побудова простих екзогенних показників для відображення економічної визначеності; далі забезпечення логічної узгодженості якісної і кількісної порівнянності вимірів; третій − перехід окремих показників до складу цілісної системи за певними критеріями; четвертий − визначення розвиток підприємства на засадах оцінки збалансованості похідних показників. Так само при формуванні оціночних показників діяльності підприємства виділено дві групи проблемних аспектів: концептуальні проблеми − відсутність системного обліку нефінансових показників, відсутність адресного задоволення інформаційних потреб широкого кола зацікавлених в діяльності підприємства осіб; технічні проблеми − необхідність трансформації фінансової звітності, методична складність прогнозування грошового потоку, необхідність використання достовірної ринкової інформації.

Комплексна оцінка ефективності діяльності підприємства є важливою складовою вирішення проблеми інформаційної прозорості. Представляється можливим застосування вже накопиченого досвіду в рамках концепції збалансованої системи, яка передбачає розглядати діяльність підприємства комплексно за чотирма критеріями: фінансовий, внутрігосподарський, інновації та навчання, споживачі.

Посилання

Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту ; Пер. з англ. Київ : Молодь, 1997. 1000 с.

Воронин А. Определение показателей экономической эффективности производства на основе модификации ресурсного подхода. Экономика Украины. 2007. № 10. С. 29-37.

Замлинський В. А. Фінансовий інжиринг: механізм здійснення. Економіка : реалії часу. 2018. № 6 (40). С. 25-37.

Колосов А. М., Колосова К. А., Штапаук Г. П. Управління стійкістю підприємства: монографія. Старобільськ : ЛНУ імені Т. Шевченка, 2016. 336 с.

Мортиков В. Альтернативные издержки: теория и проблемы ее применения. Экономика Украины. 2010. № 1. С. 29-36.

Національна економічна стратегія на період до 2030 року. Постанова КМ України від 03.03.2021р. № 179. Урядовий кур’єр. 2021. № 45. С. 8-36.

Ольве Н.-Г., Рой Ж., Веттер М. Оценка эффективности деятельности компании. Практическое руководство по использованию сбалансированной системы показателей: пер. с англ. Москва. Вильямс. 2004. 304 с.

Росс С., Вестерфилд Р., Джордан Б. Основы корпоративних финансов ; Пер. с англ. Москва : ЛБЗ. 2000. 720 с.

Темишевська Л. І., Гранько К. Б. Prerequisites for improving the efficiency of management of financial resources of the enterprise. Економічний журнал ОПУ. 2019. № 3 (9). С. 129-135.

Філіппова С., Ковтуненко К. В. Формування професіоналізму бухгалтера виробничого підприємства на засадах компетентнісного підходу: монографія. Донецьк : Ноулідж, 2013. 175 с.

Фомин В. П. Анализ сбалансированных показателей развития предприятия. Современные аспекты экономики. 2008. №4(129). С. 279-292.

Kaplan R. S., Norton D. P. The Balanced Scorecard – Measures then drive Performance. Harvard Business Review. 1992. Vol. 70. №1. P. 71-79.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-26

Як цитувати

Захарченко, В., Метіль, Т., & Максимчук, І. . (2022). Комплексна оцінка ефективності діяльності господарського суб’єкта на основі аналізу його фінансової звітності за допомоги збалансованої системи показників. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 20(3(49). https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.3(49).252786

Номер

Розділ

Статті