Теоретичні аспекти системно-функціонального підходу до стратегічного управління в освітній галузі

Автор(и)

  • Є. Баженков

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.3(49).255716

Ключові слова:

стратегічне управління, освітня галузь, системно-функціональний підхід, ринок освітніх послуг, освітні технології

Анотація

У статті досліджено теоретичні і методологічні засади системно-функціонального підходу до стратегічного управління в освітній галузі. Обґрунтовано, що сучасні тенденції щодо розв’язання питань розвитку освітньої галузі та перспективних напрямків управління нею потребують детального дослідження та осмислення класичних та інноваційних наукових підходів, які характеризуються якісними та кількісними параметрами і потребують суттєвої адаптації до факторного середовища. З’ясовано, що побудова симбіозного формату наукових підходів до управління в освітній галузі є основою для функціонування ефективної системи стратегічного та тактичного управління, враховуючи сучасні тенденції та пріоритети галузі, а також вплив ендогенних та екзогенних факторів. Визначені  наукові підходи до міжгалузевого управління  у національному просторі. Досліджено підходи до стратегічного управління в освітній галузі національного простору. Доведено, що класичний науковий системний підхід представляє собою векторне спрямування  методології наукового пізнання та практичних аспектів, які у своїй сукупності спрямовані на перманентний процес оцінки та аналізу певних об’єктів, що надає можливість всебічного управління відповідною сферою, галуззю.

Посилання

Ляшенко Р. В. Основні підходи до управління в бізнесі. Молодий вчений. № 12 (64). 2018. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/12/71.pdf (дата звернення: 12.10.2021)

Стец І. І. Процесний підхід до управління як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства. Економіка та управління підприємствами. Випуск 23. 2018. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/23_2018_ukr/29.pdf (дата звернення: 12.10.2021)

Семяновський В. М. Партисипативне управління як модель управління територіальними громадами. Статистика України. 2018. №1. С. 47-51.

Дідур К. М. Системний підхід до управління підприємством та персоналом підприємства. Ефективна економіка. 2012. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1079. (дата звернення: 12.10.2021)

Боднар А. Я., Макаренко Н. Г. Самореалізація творчого потенціалу людини: акмеологічний підхід. Наукові записки НаУКМА. 2017. Том 199. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12414 Bodnar_Makarenko_Samorealizatsiia_tvorchoho.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (дата звернення: 12.10.2021)

Луцків О. М. Програмно-цільовий підхід до управління регіональним розвитком. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду. 2018. Вип. 1 (129). URL: http://ird.gov.ua/sep/sep20181(129)/sep20181(129)_033_LutskivO.pdf (дата звернення: 12.10.2021)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-26

Як цитувати

Баженков, Є. (2022). Теоретичні аспекти системно-функціонального підходу до стратегічного управління в освітній галузі. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 20(3(49). https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.3(49).255716

Номер

Розділ

Статті