Аналіз впливу освітнього середовища на формування навчальної та професійної мотивації здобувачів вищої освіти медичних університетів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.3(49).265750

Ключові слова:

навчальна та професійна мотивація, здобувачі вищої освіти, медичний університет, освітнє середовище

Анотація

У статті здійснено аналіз мотиваційних причин успішного навчання здобувачів вищої освіти  медичного університету, ступеня усвідомлення ними майбутньої професійної діяльності, переваг та недоліків обраної професії. Дослідження було здійснено  з метою вивчення трансформації мотиваційних установок та цінностей здобувачів 5–6 курсів медичного університету під впливом освітнього середовища. Використовувалися результати анкетування 450 респондентів за самостійно розробленою анкетою з питаннями напівзакритого типу.

Біографії авторів

В. М. Запорожан, Одеський національний медичний університет

доктор медичних наук, професор,

академік НАМН України, ректор

В. Г. Марічереда, Одеський національний медичний університет

доктор медичних наук, професор,

проректор з науково-педагогічної роботи

Т. О. Рекун, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

кандидат медичних наук, доцент

доцент кафедри гістології

О. В. Казимір, Одеський національний медичний університет

асистент кафедри симуляційних медичних технологій

Посилання

Гетман Н. А., Котенко Е. Н., Усачева Е. В. Подготовка преподавателя медицинского вуза к оцениванию результатов освоения федерального государственного образовательного стандарта. Современные наукоемкие технологии. 2015. № 5. С. 53–57.

Гиппократ Афоризмы / пер. с древнегреч. В. И. Руднева. Москва : Эксмо, 2008. 397 с

Кваліфікаційні вимоги до медичних працівників як суб’єктів трудового права. Медосвіта. URL: http://medosvita.info/2021/04/24/ (дата доступу 15.11.2021)

Мушников Д. Л., Свечина А. В., Груздева А. А., Козлов В. А. Профессиональная и деонтологическая компетентность медицинского персонала. Электрон. науч.-образоват. вестн. «Здоровье и образование в XXI веке». 2017. Т. 19, № 1. С. 25–31.

Кулюткин Ю., Тарасов С. Образовательная среда и развитие личности. Новые знания. 2001. № 1. С. 6–7.

Остапенко Л. М. Освітнє середовище як впливовий чинник успішної самореалізації здобувача освіти. Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції «Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика». Зб. наук. пр. / Редкол.: Н.В. Ільченко (голова) та ін. Ірпінь, 2020. 100 с. C. 13-15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-26