Теоретичні аспекти управління підприємствами туристичних дестинацій в умовах глобальних викликів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.3(49).265757

Ключові слова:

брендинг, бренд, брендинг-маркетингове управління, туристична дестинація, туристичні підприємства

Анотація

У статті досліджено теоретичні і методологічні аспекти управління підприємствами туристичних дестинацій в умовах глобальних викликів. З’ясовано, що концепт «туристична дестинації» формується на підставі традиційних і сучасних концепцій: економічної географічно окресленої території, маркетингових управлінських технологій розвитку територій, клієнтоорієнтованих, та соціокультурних людиноцентричних підходів. Обґрунтовано, що основним фактором конкурентоспроможності туристичних підприємств в Україні є система маркетингових комунікацій, які сприяють просуванню турпродукту від початку його споживання і до кінця туристичного відпочинку. Головним завданням для туристичної фірми стає організація оптимальної взаємодії усіх елементів і факторів засобами інформаційно-коммункаціоних технологій. Особливої уваги потребує формування бренду, розвиток рекламного бізнесу в засобах масової інформації та просування на ринок туристичного продукту через Інтернет. Обґрунтовано, що для вивчення туризму, як системи, категорія середовища є однією з ключових. Типологізація туристичного середовища покладається в основу підходу до виявлення туристичної привабливості території, що забезпечить конкурентоспроможність туристичної дестинації. Пропонується виділити два основних критерії типологізації туристичного середовища: туристично-рекреаційні цілі території; циклічність розвитку туристичного середовища. Пропонується мережевоцентричний підхід для забезпечення управління туристичною дестинацією як складною системою.

Посилання

Гайворонська І. В. Теоретико-методичні засади брендингмаркетингового управління підприємствами туристичної дестинації. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, 2020. 244 с.

Мельник В. М., Ломачинська І. А. Роль держави у фінансовому забезпеченні малого і середнього підприємництва в Польщі: висновки для України. Економічний вісник: серія фінанси, облік, оподаткування. 2017. №1. С. 120-128.

Lomachynska I., Podgorna I. Innovation potential: impact on the national economy competitiveness of the EU developed countries. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. № 5 (2). Р. 262-270.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-26

Як цитувати

Гайворонська, І. Ю. ., Масленніков, О. Є. ., & Гладуніна, . К. Ю. (2022). Теоретичні аспекти управління підприємствами туристичних дестинацій в умовах глобальних викликів. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 20(3(49). https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.3(49).265757

Номер

Розділ

Статті