Трансформаційні процеси розвитку менеджменту у галузі охорони здоров’я

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.3(49).266244

Ключові слова:

менеджмент охорони здоров’я, кореляція інвестицій в медицину та інвестицій в людину, клінічні дослідження соціального значення, показники ефективності галузі охорони здоров’я, моделі менеджменту охорони здоров’я, міжнародний досвід реформ в медицині

Анотація

У статті досліджено управлінські підходи щодо сучасної реорганізації галузі охорони здоров’я шляхом системної перебудови та вдосконалення механізмів її державного регулювання. Головним пріоритетом трансформаційних процесів галузі охорони здоров’я зазначено згідно міжнародного досвіду, що інвестиції в людину, її потенціал набувають стратегічного значення.

Зіставлено моделі щодо реалізації європейської моделі публічної політики в сфері охорони здоров’я. Зазначена важливість клінічних досліджень соціального значення в умовах глобальних викликів та пандемії коронавірусу Covid-19.

Розроблена та запропонована порівнювальна концептуальна модель управління охороною здоров’я , в основу якої покладено людиноцентричний, інклюзивний, інноваційний підходи для досягнення сталого розвитку медицини та охорони здоров’я.

Акцентується увага, що успіх і темпи реформування охорони здоров’я залежать від обґрунтованості, виваженості й адаптованості до національних реалій, стратегій здійснення, узгодженості дій органів влади усіх рівнів, а також мотивації керівників та співробітників органів і закладів охорони здоров’я.

Посилання

Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України в редакції від 19.08.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 (дата звернення: 02.11.2021).

Гальчинський А. С., Гєєць В.М., Кінах А. К., Семиноженко В. П. Інноваційна стратегія українських реформ. Київ : Знання України, 2002. 336 с.

Hеаlth аt а Glаnсе 2019: ОЕСD Іndісаtоrs. URL: https://www.oecd.org/health/health-at-a-glance (дата звернення: 02.11.2021).

Зима І. Я. Аналіз законодавчого забезпечення державного управління трансформацією системи охорони здоров’я. Інвестиції : практика та досвід. 2019. № 7. С. 108-113.

Конституція України : в редакції від 01.01.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 02.11.2021).

Концепція Загальнодержавної програми «Здоров’я-2020: український вимір». URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/244717787 (дата звернення: 02.11.2021).

Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 – 2020 роки. URL: http://moz.gov.ua/strategija (дата звернення: 02.11.2021).

Клінічне ведення пацієнтів з covid-19. «Жива» клінічна настанова. URL: https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/2021_01_kn_covid-19.pdf (дата звернення: 02.11.2021).

Депресія та тривога після COVID-19: як припинити емоційні розлади. URL: https://health-ua.com/article/68127-depresya-ta-trivoga-pslya-COVID19--yak-pripiniti-emotcjn-gojdalki (дата звернення: 02.11.2021).

Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: Закон України в редакції від 18.12.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19 (дата звернення: 02.11.2021).

Сафонов Ю. М., Борщ В. І. Стратегічний менеджмент закладів охорони здоров’я: загальні принципи та особливості застосування в галузі охорони здоров’я України. Актуальні проблеми економіки. № 8 (218). 2019. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/26272 (дата звернення: 02.11.2021).

Петрова С. В. Нормативно-правові засади державного забезпечення якості медичної допомоги. Вісник Академії митної служби України. Серія : Державне управління. 2014. № 2. С. 102-108.

Чернецький В. Ю. Інституційний механізм реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я. Економіка будівництва і міського господарства. 2012. Т. 8. № 4. С. 315-322.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-26

Як цитувати

Мартинюк, О. А. ., Борщ, В. І. ., Рудінська, О. В. ., & Данилко, М. В. . (2022). Трансформаційні процеси розвитку менеджменту у галузі охорони здоров’я. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 20(3(49). https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.3(49).266244

Номер

Розділ

Статті