Формування контуру стійкого управління виробничої системи промислового підприємства

Автор(и)

  • С. В. Онешко Одеський національний морський університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.3(49).266245

Ключові слова:

система, управління, модуль, структура, контур, цикл, функція, процес, механізм, елемент

Анотація

У статті запропоновано функціональну схему модульного системного управління основного виробництва промислового підприємства. Інформація про стан внутрішнього і зовнішнього середовища формується у системі завдяки дії регулюючих та контролюючих органів, директивного і рівноправного середовища – через множину елементарних контурів управління і регулювання. Регулюванням досягається стабільність параметрів системи основного виробництва, їх вільну або програмну зміну. Організаційно-управлінські завдання вирішуються за рахунок горизонтальних зв’язків рівноправним середовищем та вертикальних зв’язків з директивним середовищем. Прямими зв’язками між елементами забезпечено управлінський результат, а за зворотними зв’язками до керуючого елемента доводиться підсумок функціонування елемента, що керується. Сформовано структуру цільового контуру управління в основному виробництві промислового підприємства з можливістю досягнення ефекту циклічно наростаючої активності завдяки багатопов’язаному варіанту. Функцією багатопов’язаної структури не може бути пасивне існування, у більш меншому ступені вона орієнтована на обслуговування систем більш високого порядку, успішно протидіє іншим системам, набуває стійкості, та здібна поглинати інші системи або перетворювати їх. Коли прогресивна організація орієнтується переважно на сітьове рішення з акцентом на централізоване управління, а існування мережі не залежить від того, як налаштована кожна окрема система та які процеси у ній відбуваються, то значимість багатопов’язаної структури збільшується.

Посилання

Даровских В. Д. Целевой контур управления системой. Техника машиностроения. 2003. №2(2). С. 46-49.

Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений: учебник. Пер. с англ. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 655 с.

Захарченко В. И., Васильєв С. Г., Семенов В. В. Системный и экономический анализы хозяйственных решений. Одесса : ОЮН НУЗД, 2003. 80 с.

Кибалов Е. Б., Горяченко В. И., Хуторецкий А. Б. Системный анализ ожидаемой эффективности крупномасштабных проектов. Новосибирск : НЭОПП СО РАН, 2008. 164 с.

Кристенсен К. М., Рейнор М. Е. Решение проблемных инноваций в бизнесе. Как создать растущий бизнес и успешно поддерживать его рост. Пер. с англ. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2004. 290 с.

Лысенко Ю.Г., Тимохин В.Н., Руденский Р.А. и др. Методология моделирования жизнеспособных систем в экономике: монография. Донецк : Юго-Восток, 2009. 350 с.

Новаківський І. І. Система управління підприємства в інформаційному суспільстві: дис. … докт. екон. наук: спец. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). НУ «Львівська політехніка», Львів, 2017. 477 с.

Ольве Н.-Г., Рой Ж., Веттер М. Оценка эффективности деятельности компании. Пер. с англ. Москва : Вильямс, 2004. 304 с.

Савчук В. П. Управление прибылью и бюджетирование. Москва : БИНОМ, 2005. 432 с.

Фляйшер К., Бенсуссан Б. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного анализа в бизнесе. Москва : БИНОМ, 2017. 541 с.

Хубка В. Теория технических систем: Пер. с англ. Москва : «Мир», 1987. 208 с.

Яковенко Я. Ю. Формування та реалізація стратегії стійкого розвитку промислових підприємств: дис. … докт. екон. наук: спец. 051 – Економіка. КНУ ім. Михайла Остроградського, Кременчук, 2020. 279 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-26

Як цитувати

Онешко, С. В. (2022). Формування контуру стійкого управління виробничої системи промислового підприємства. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 20(3(49). https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.3(49).266245

Номер

Розділ

Статті