Концептуальна модель управління змістом програм розвитку проєктно-орієнтованих організацій

Автор(и)

  • О. В. Захарченко Одеська державна академія будівництва та архітектури, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.3(49).266247

Ключові слова:

проєктно-орієнтовані компанії, моделі, програми, проєкти, система управління бізнесом, конкурентоспроможність

Анотація

Сьогодні у глобальній Світовій економічній кризі і пандемії Covid/SARS-19, питання розвитку та функціонування бізнес компаній є актуальними як ніколи. Криза Covid-19 окрім Світової пандемії завдала нищівного удару по економіці і бізнес компанії, підприємства постраждали найсерйознішим фінансовим чином. Розвиток в рамках проактивного управління компаніями ґрунтується на слідуванні необхідному рівню їх конкурентоспроможності. Даний підхід адаптовано для бізнес компаній і пов'язує воєдино динаміку зовнішнього і внутрішнього бізнес середовища, рівень конкурентоспроможності, рівень інноваційного розвитку, систему цілей бізнес компанії і систему цілей программ розвитку бізнесу.

         Проаналізовано концептуальну модель управління контентом програми розвитку бізнесу, яка встановлює відповідність цілей програми основним факторам конкурентоспроможності компаній та визначає цінність проєктів як забезпечення досягнення даних цілей, враховує можливість внеску кожного проєкту в досягнення кількох цілей, а також вплив системних ефектів при формуванні цінності програми і обґрунтуванні необхідної кількості ресурсів для її забезпечення. Методи оцінки цінностей компаній як міри відповідності їх результатів поставленим цілям бізнесу. Метод заснований на операціях і властивостях компаній, що дозволяє врахувати невизначеність умов і результатів реалізації бізнес-організацій, формуючи двопараметричну оцінку цінності проєкту - внесок бізнесу в досягнення кожної цілі і ступінь даного внеску. Такий підхід, на відміну від існуючих, дозволяє більшою мірою врахувати досягнення цілей в наступних процедурах визначення контенту бізнесу. Встановлено, що синергізм в програмах розвитку бізнесу проявляється в економії на витратах і збільшенні підсумкової цінності проектів компаніями.

        Авторами визначено основні джерела формування ефекту бізнес синергізму, які пов'язані з витратами. Формалізовано формування ефекту синергізму в термінах теорії проектів компаній, що виникає при спільній реалізації проєктів в рамках програми, що дозволяє з більшим ступенем достовірності оцінювати досягнення цілей бізнес компаній і необхідні ресурси в умовах невизначеності.

Посилання

Бойко Е. Г. Создание корпоративной системы управления проектами для проектно-ориентированного предприятия на базе ценностного похода. Збірник наукових праць «Управління розвитком складних систем». 2014. № 19. С. 12-16.

Кулінський Я. В. Теоретичний базис та аналіз розвитку проєктно-орієнтованих бізнес компаній. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2020. Т. 20, Вип. 3 (46). C. 359-371.

Захарченко О. В., Крамський С. О. Проджект менеджмент. Навчальний посібник з "Менеджменту". Одеса : «Екологія», 2018. 227 с.

Онищенко С. П., Арабаджи Е. С. Формирование оптимального состава программы развития предприятия. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2011. № 6/3. С.60-66.

Piterska V. M., Kramskiy S. O. Problems concept and differences between project, program and portfolio management. Management of complex systems development. 2017. Vol. 31. Рр. 6-12.

Тернер Д. Р. Руководство по проектно-ориентированному управлению / Пер. с англ. под общ. ред. В. И. Воропаева. Москва : Издательский дом Гребенникова, 2007. 552 с.

Крамський С.О. Pизик-орiєнтований пiдхiд управлiння системами транспортної безпеки. Вісник СНУ ім. В. Даля. Сєвєродонецьк. 2017. №3 (233). С. 90-94.

Шахов А. В., Крамской С. А. Формирование экипажа судна на основании имитационного моделирования. Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2011. №1/5 (49). С. 69-70.

Леонт’єва А. І. Управління змістом програм розвитку проєктно-орієнтованих компаній (на прикладі компанії-оператора контейнерного терміналу). Дис...канд. техн. наук: 05.13.22. – Управління проєктами і програмами. ОНМУ, Одеса, 2019. 176 с.

Крамской С. А. Метод оценки компетенций ролевого состава специалистов для комплектации IT-компании с использованием нечеткой логики. Управление развитием сложных систем. 2016. № 28. С. 81-89.

Бушуева Н. С. Модели и методы проактивного управления программами организационного развития. Київ: Наук. світ, 2007. 270 с.

Крамський С. О., Захарченко О. В., Білега О. В. Економіко-математичне моделювання з формування і функціонування однорідних команд. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2020. Т. 20, Вип. 3 (46). C. 202-222.

Муравецький С. А., Крамський С. О. Планування процесів забезпечення якості у великих та географічно розподілених гiбридних IT–проєктах. Вісник НТУ «ХПІ». 2016. № 1 (1173). С.106-109.

Kramskyi S. O., Danchuk V. D., Alkema V. G., Sevostianova A. V., Bakulich O. O. Wheel working system in a team: relationship between different personnel in a marine project. Financial and credit activities: problems of theory and practice. 2020. 4 (35). Рр. 277-286.

Шахов А. B., Пітерська В. М. Оцінка ризиків в інноваційних проектах методом достовірних еквівалентів. Вісник Національного технічного університету "ХПІ". 2017. № 2. С. 35-40.

Крамський С. О. Основи проєктного менеджменту. Методичний посібник для студентів бакалаврів та магістрів усіх форм навчання за спеціальністю 073 "Менеджмент". Одеса: ФОП «Пабута М.І.», 2020. 30 с.

P2M. A guidebook of Project & Program Management For Enterprise Innovation (2008), Japan PMAJ, 438 p.

Крамський С. О., Нікольський В. В. Циклічно-генетична методологія управління проєктами організації системи інтермодального хабу в умовах невизначеності. Управлiння розвитком складних систем. 2020. №43. C. 40-46.

Колодинський С. Б., Крамський С. О., Дубницький В. І. Інфраструктурна підтримка регіональних інноваційних процесів. Монографія. Одеса. ОДАБА. 2021. 260 с.

A Guide to the Project Management Body of Knowledge "PMBOK. Guide". 5th Edition, PMI, Inc., 14 Campus Boulevard, Newton Square, Pennsylvania, USA. 2013. 587 р. DOI :org/10.1002/pmj.21345.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-26

Як цитувати

Крамський, С. О., Ширяєва, Н. Ю. ., & Захарченко, О. В. . (2022). Концептуальна модель управління змістом програм розвитку проєктно-орієнтованих організацій. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 20(3(49). https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.3(49).266247

Номер

Розділ

Статті