Інструменти та механізми формування команди проєкту на прикладі екіпажів суден

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.3(49).266248

Ключові слова:

формування команд, управління персоналом, методологія, управління проектами, екіпаж судна

Анотація

У цій статті проаналізовано існуючий термінологічний та методологічний апарат управління персоналом та, як наслідок, виявилося, що застосування проєктно-орієнтованого підходу до управління призводить до висновку і вказує, що трудовий договір (контракт) для рейсу, екіпаж морського судна мають всі ознаки проєкту, а також команди проєкту. Слід зазначити, що судноплавні компанії є проектно-орієнтованими та скеровані на управління. Незважаючи на абсолютно вірний висновок, що мінімальний екіпаж судна повинен бути визначений на основі умов для забезпечення безпечної експлуатації всіх суднових систем і механізмів. Конкретні прийоми і методи розрахунку необхідної кількості екіпажу раніше не були представлені. Проєктно-орієнтований контекст сучасного управління проєктами в умовах турбулентного середовища і необхідність відповідних трансформацій інфраструктури та промисловості, включаючи море. Управлінська діяльність враховує індивідуальні особливості членів проєктної групи крізь соціально-культурні впливи. Методологія управління проєктами та командний формат проєктної діяльності розглядає процеси управління людськими ресурсами у взаємозв'язку із іншими сферами знань, які повинні бути інтегровані в такі процеси, як управління контентом, часом, вартістю, якістю, ризиками, постачанням, комунікаціями. Тому для авторів цілком логічно посилатися на «процеси формування та управління людськими ресурсами у проєктних функціональних групах» на прикладі екіпажу морського судна.

Посилання

Swiss national competence baseline ver.4.1. (2010) VZPM Glattbrugg, Swiss, 191.

P2M - A Guidebook of project and program management for enterprise innovation. Third edition (2017) PMAJ, 427.

A Guide to the Project Management Body of Knowledge PMBOK®Guide – Sixth Edition (2017) PMI, Inc., 14 Campus Boulevard, Newton Square, Pennsylvania, USA, 800. DOI: org/10.1002/pmj.217

РRINCE2 For Beginners, (2015) 4th from introduction to passing your foundation exam, Routledge Ltd, 294. DOI: org/10.1007/1-84628-262-4_1l.

Sergiy O., Oleg V. Zakharchenko, Aleksandr V. Darushin, Olena V. Bileha, Tetiana P. Riepnova (2019). The Method of project team formation on the example of the ship’s crew. Blue eyes intelligence Engineering and sciences publication’ for the purpose of publication in the ‘International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. Volume-8 Issue-10. Pp. 521-526. DOI: 10.35940/ijitee.J8828.0881019.

Фесенко Т. Г. Методологія гендерно-орієнтованого управління проектами та программами: Автореф. дис...докт. техн. наук 05.13.22. Одеса: ОНМУ, 2019. 44 с.

Крамський С. О. Mоделі та методи формування проектної команди на прикладі екіпажу морського судна: Автореф. дис...канд. техн. наук 05.13.22. Одеса: ОНМУ, Полiтехдизайн, 2014. 20 с.

Piterska V. М., Kramskiy S. O. (2017). Problems concept and differences between project, program and portfolio management. Management of Development of Complex Systems. № 31. Pp. 6-12.

Kolodinskyi S. B., Kramskyi S. О., Alekseychuk O. O. (2021). Method of creating joint personnel for the project. Mат. XVІІ міжнар. наук.-практ. конф. "Aктуальні проблеми сучасногоуправління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах" Збiрн. мат. тез доповідей. Одеса: ОI МАУП, ТОВ «Лерадрук», 2021. С. 56-61.

Мальцев А. С., Крамський С. О. Управління проектною командою та математичні моделі колективної поведінки малих груп. Управління розвитком складних систем. 2018. № 36. С. 27-34.

Kramskyi S. O., Danchuk V. D., Alkema V. G., Sevostianova A. V., Bakulich O. O. Wheel working system in a team: relationship between different personnel in a marine project. Financial and credit activities: problems of theory and practice. 4 (35), 2020. Рp. 277-286.

Крамський С. О., Захарченко О. В., Білега О. В. Економіко-математичне моделювання з формування і функціонування однорідних команд. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2020. Т. 20, Вип. 3 (46). C. 202-222.

Крамський С. О., Євдокімова О. М., Захарченко О. В. Концептуальна модель управління змістом програм розвитку проєктно-орієнтованих організацій. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2021. Т. 22, Вип. 1 (48). C. 320-335.

Шахов А. В. Формирование экипажа судна на основании имитационного моделирования. Восточно–европейский журнал передовых технологий. № 1/5 (49) Харьков: Техноцентр, 2011. С. 69-70.

Гушля Л. О., Крамський С. О. Використання компетентнісного методу при визначенні мінімального складу екіпажу морського судна. Mат. міжнар. наук.-практ. конф. "присвячена пам’яті проф. Фоміна Ю.А. і Семенова В.С." Збiрник мат. тез доповідей. Одеса: ОНМУ, Одеса-Стамбул, 2019. С. 363-365.

Boyko V., Rudnichenko N., Kramskoy S., Hrechukha Y., Shibaeva N. Concept implementation of decision support software for the risk management of complex technical system. Springer international publishing book. 2017. № 17. Pp. 255 -269. doi: org/10.1007/978-3-319-45991-2_17.

Антоненко С. В., Крамський С. О. Концепція проектного підходу до формування екіпажів морських суден. Вісник ОНМУ. 2010. Вип. № 29. С.183-188.

Захарченко О. В., Крамський С. О. Проджект-менеджмент. Навчальний посібник з "Менеджменту". Одеса: Екологія, 2018. 227с.

Крамський С. О., Нікольський В. В. Циклічно-генетична методологія управління проєктами організації системи інтермодального хабу в умовах невизначеності. Управлiння розвитком складних систем. 2020. № 43. C. 40-46.

Rudnichenko M. D. Tools and means for managing infrastructure projects by a complex technical system. Management of Development of Complex Systems. 2018. 34. Pp. 32-38.

Колодинський С. Б., Крамський С. О., Дубницький, В. І. Інфраструктурна підтримка регіональних інноваційних процесів. Монографія. Одеса. ОДАБА. 2021. 256 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-26

Як цитувати

Євдокімова, О. М. ., Білега, О. В. ., & Мамонтенко, Н. С. . (2022). Інструменти та механізми формування команди проєкту на прикладі екіпажів суден. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 20(3(49). https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.3(49).266248

Номер

Розділ

Статті