ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ У МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Автор(и)

  • О. В. Гривківська Національний університет харчових технологій, Ukraine
  • О. І. Відоменко Національний університет харчових технологій, Ukraine
  • І. М. Аренович Національний університет харчових технологій, Ukraine
  • Б. М. Аренович Національний університет харчових технологій, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.2(51).274362

Ключові слова:

економічні дисципліни, інтерактивні методи, економічне мислення, засоби активізації навчання

Анотація

У статті визначено сутність інтерактивного методу в економіці, що передбачає застосування новітніх підходів щодо дослідження економічних процесів та явищ з використанням інформаційних систем та обладнання для інноваційної та оперативної подачі отриманих результатів. Визначено, що головним завданням економічної освіти наразі є формування активних економічних суб’єктів, здатних впливати на суспільне виробництво на мікрорівні, а також адекватно оцінювати дії держави на макрорівні. Розглянуто теоретичні та методичні аспекти викладання економічних дисциплін із застосуванням інтерактивних методів. Визначено роль інтерактивних методів викладання економічних дисциплін у формуванні готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності, їх економічного мислення та економічної поведінки. Обґрунтовано необхідність використання інтерактивних методів у методиках викладання економічних дисциплін. Розглянуто інтерактивні методи у викладанні економічних дисциплін, які є найбільш оптимальними щодо застосування на певному виді занять під час підготовки фахівців з економічних дисциплін.

Визначено, що інтерактивні методи викладання активізують увагу студента, його творчі здібності, розвивають вміння спілкуватися та відстоювати свої думки та позиції, створюють сприятливі умови для навчання студента в групі, його самоосвіти, налагодження між усіма суб’єктами навчально-виховного процесу конструктивних партнерських стосунків. Обґрунтовано, що інтерактивні методи – фундаментальна основа для організації дискусій, системного застосування знань та умінь здобувачів, отриманих при засвоєнні попередніх освітніх компонент.

Посилання

Bazilevich, V. D. Changing the basic paradigm of economic education – the basis for ensuring the modern level of specialist training. High school. No. 9. 2009. P. 31-35.

Volkova N. P. Interactive learning technologies in higher education. Educational and methodological manual. Dnipro: Alfred Nobel University, 2018. 360 p.

Gai O. M., Zakharova E. Yu. Interactive methods of teaching economic disciplines in higher educational institutions in the context of ensuring the quality of training of domestic specialists. Scientific works of the Kirovohrad National University. Economic sciences. 2015. Issue 27. P. 36-42.

Halytska E, Donkoglova N. Application of interactive methods in teaching financial and economic disciplines. National and global financial and economic systems in the conditions of modern challenges : Material of a participant of the International scientific and practical conference of students, postgraduates and young scientists, (Kyiv, January 23, 2019). Retrieved from http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/15520/Halytska_Zastosuvannia_interaktyvnykh_metodiv.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Starosta V.I., Gardubey M.V. Interactive teaching methods: practical aspect. Continuous education of the new century: achievements and prospects: Materials of the 3rd International Scientific and Practical Conference (Zaporizhia, May 15-22, 2017). Electronic collection of scientific works of the Zaporizhzhia Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education. Zaporizhzhia, 2017. Issue #1(27). Retrieved from https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/16019/1/2017_1%2827%29_Starosta_Gardubey_Zaporizza.pdf

Giorgdze, M., Ggebuadze M. (2017). Interactive Teaching Vethods: Chsllemges and Perspectives. IJAEDU – International E-Journal of Advances in Education, Vol. III, Issue 9. Retrieved from http://ijaedu.ocerintjournals.org/en/download/article-file/390165

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-12

Як цитувати

Гривківська, О. В., Відоменко, О. І., Аренович, І. М., & Аренович, Б. М. (2023). ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ У МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 21(2(51), 21–29. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.2(51).274362

Номер

Розділ

Статті