КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНКЛЮЗІЇ

Автор(и)

  • І. А. Ломачинська Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Д. В. Халєєва Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • В. В. Шмагіна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.2(51).274364

Ключові слова:

корпоративна соціальна відповідальність (КСВ), суспільний добробут, створення спільних цінностей, соціально-економічна безпека, соціальна інклюзія, соціальні інновації, зелені технології, волонтерство співробітників, віртуальне волонтерство

Анотація

Розглянуто еволюцію корпоративної соціальної відповідальності та формування сучасної парадигми її розвитку. З’ясовано, що сучасна парадигма розвитку соціальної корпоративної відповідальності визначає її як управлінську практику підвищення ефективності бізнесу на основі збалансування прибутку та суспільного добробуту й підвищує ефективність сталого розвитку, невід’ємним елементом стратегії розвитку організації, фактор її конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості. Обґрунтовано, що корпоративна соціальна відповідальність – це етичний, правовий, екологічний, соціальний, філантропічний контекст функціонування організації, що відображається у довгостроковій участі у КСВ-проєктах, що сприяють покращенню добробуту суспільства. Визначено, що ефективність корпоративної соціальної відповідальності організації визначається через позитивний соціальний та екологічний вплив на суспільство.

Узагальнено, що сучасними тенденціями розвитку КСВ є: філантропічна підтримка малого бізнесу, відповідність цінностям усіх стейкголдерів (споживачі, працівники, управлінці, власники, інвестори, постачальники), розвиток волонтерства співробітників та віртуального волонтерства, поширення соціальних інновацій, розвиток нових підходів до оцінки ефективності КСВ-ініціатив, розвиток і поширення зелених технологій, покращення трудової політики, удосконалення системи КСВ-звітності. Саме ці  тенденції відповідають завданням соціально-кономічної безпеки та соціальної інклюзії, а, отже, КСВ можна розглядати як інструмент їх забезпечення. Визначено, що найближчі перспективи розвитку корпоративної соціальної відповідальності будуть визначатися поширенням цифрових технологій у КСВ-діяльності, зростанням залученості співробітників, глокалізацією бізнес-моделі КСВ, формуванням системи КСВ-підзвітності усього ланцюга постачання продукту, включенням КСВ у систему кризис-менеджменту організації, впровадженням КСВ як інструменту забезпечення соціальної рівності та соціальної інклюзії.

Посилання

Howard R. Bowen (1953). Social Responsibites of the Businessman. New York; Harper; Rom.

Scherer A. G., Guido Р. (2008). Globalization and Corporate Social Responsibility. The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility. A. Crane, A. McWilliams, D. Matten, J. Moon, D. Siegel, eds. Oxford University Press, pp. 413-431. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=989565

Wood D. J. (1991). Social Issues in Management: Theory and Research in Corporate Social Performance. Journal of Management, 17(2), рр. 383-406.

Stobierski Т. (2021). 15 Eye-opening corporate social responsibility statistics. Harvard Business School Online. Retrieved from https://online.hbs.edu/blog/post/corporate-social-responsibility-statistics

Giddens Anthony (1990). The Consequences of Modernity. Poliry Press, Oxford. 1990.

Ilyina H. V. (2012). Paradyhmalʹni transformatsiyi korporatyvnoyi sotsialʹnoyi vidpovidalʹnosti v umovakh hlobalʹnykh protsesiv [Paradigmatic transformations of corporate social responsibility in the conditions of global processes]. Biznes Inform – Business Inform, no 10, pp. 165-169. [in Ukrainian]

UN Global Compact. Retrieved from https://globalcompact.org.ua/pro-nas/gd-oon-v-ukraini/

OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Retrieved from https://www.oecd.org/corporate/mne/

Carroll A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of organization stakeholders. Business Horizons, vol. 34(4), рр. 42.

Caroll A. (2003). The four faces of corporate citizenship. Business and Society, vol. 100, issue 1, pp. 1-7.

Wayne V. (2012). Corporate social responsibility in developing countries. Retrieved from http://www.waynevisser.com/wp-content/uploads/2012/04/chapter_wvisser_csr_dev_countries.pdf

Najeb Masoud. (2017). How to win the battle of ideas in corporate social responsibility: the International Pyramid Model of CSR. International Journal of Corporate Social Responsibility, 2, pp. 1-22.

Porter M. E. & Mark R. Kramer (2011). Creating Shared Value. Harvard Business Review, 54, pp. 1-17.

Berezyuk K. M. (2017). Evolyutsiya kontseptsiyi korporatyvnoyi sotsialʹnoyi vidpovidalʹnosti v konteksti zminy priorytetiv biznesu [Evolution of the concept of corporate social responsibility in the context of changing business priorities]. Upravlinnya ekonomikoyu: teoriya i praktyka – Management of the economy: theory and practice, pp. 166-176. [in Ukrainian]

Lomachynska I. A. (2020). The Conceptual Approaches to Defining the Essence of Impact Investment [Kontseptualʹni pidkhody do vyznachennya sutnosti impaktnykh investytsiy]. Biznes Inform – Business Inform, no 2, pp. 16-22. [in Ukrainian]

Lomachynska I. A. (2020). Finansova systema: teoretyko-metodolohichni dominanty instytutsiinoi transformatsii v umovakh ekonomichnykh peretvoren [Financial system: theoretical and methodological dominants of institutional transformation in the conditions of economic transformations]. Chernihiv: ChNTU. [in Ukrainian]

Lomachynska I., Kesar Ya. (2019). Povedinkova ekonomika ta yiyi vplyv na rozvytok bankinhu [Economics of behaviour and its impact on the development of banking]. Biznes navihator – Business navigator, vol. 5(56), pp. 13-18. [in Ukrainian]

Koval V., Borodina O., Lomachynska I., Mumladze A., Matuszewska D. (2022). Model Analysis of Eco-Innovation for National Decarbonisation Transition in Integrated European Energy System. Energies, 15(9). Retrieved from https://doi.org/10.3390/en15093306

Koval V., Laktionova O.,Atstāja D., Grasis J., Lomachynska I., Shchur R. (2022). Green Financial Instruments of Cleaner Production Technologies. Sustainability, 14(17). Retrieved from https://doi.org/10.3390/su14171053

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-12

Як цитувати

Ломачинська, І. А., Халєєва, Д. В., & Шмагіна, В. В. (2023). КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНКЛЮЗІЇ. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 21(2(51), 75–96. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.2(51).274364

Номер

Розділ

Статті