ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СОЦІАЛЬНИЙ ІНЖИНІРИНГ: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ

Автор(и)

  • А. В. Кудінова Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Ukraine
  • О. В. Кир’янова Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Ukraine
  • І. В. Дворник Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.2(51).274365

Ключові слова:

соціальний інжиніринг, експеримент, експериментальна економіка, когнітивні упередження, раціональний вибір

Анотація

У статті досліджено теоретичні та методологічні аспекти експериментальної економіки та соціального інжинірингу. З’ясовано зміст категорії «соціальний інжиніринг», проведено порівняльний аналіз підходів, визначено методологічні принципи реалізації соціального інжинірингу. Так, виявлено, що переважна більшість вітчизняних вчених розглядає соціальний інжиніринг з позиції системи конструювання нової соціальної дійсності, специфічної суспільної практики управління індустріальними об’єктами, експериментальної технології зміни суспільного буття. Експериментальна економіка, як один з новітніх напрямків економічної науки, проаналізована в контексті ключових досліджень нобелівських лауреатів, представників експериментальної економіки. Незважаючи на певну схожість соціальної інженерії та експериментальної економіки, авторами проведено критичний аналіз цих двох напрямків, виявлено принципові відмінності у підходах, межі та можливості кожного.

Посилання

Bondarenko I. (2017) Kontseptualizatsiia poniattia “sotsialnyi inzhynirynh” v industrialnykh paradyhmakh ta mas-mediinykh praktykakh [Conceptualization of the concept of "social engineering" in industrial paradigms and mass media practices]-Dialogue: Media Studies, Vol. 23, P. 17-36. [in Ukrainian].

Pochepcov G. (2010) Sotsialnyi inzhynirynh : sotsio- i psykhotekhniky upravlinnia velykymy masamy liudei [Social engineering: socio- and psychotechnical management of large masses of people] - Kyiv: Alterpress [in Ukrainian].

Rizun V. (2011) Nacherky do metodolohii doslidzhen sotsialnykh komunikatsii [Outlines of social communication research methodology]. URL: http://journlib.univ.kiev.ua/Articles/Nacherky_do_metodologiyi.pdf [in Ukrainian].

Sokolov V., Kurbanmuradov D. (2018) Metodyka protydii sotsialnomu inzhynirynhu na obiektakh informatsiinoi diialnosti. Kiberbezpeka: osvita, nauka, tekhnika [Methods of countering social engineering at the objects of information activity. Cyber security: education, science, technology]. Vol. 1(1). P. 6–16 [in Ukrainian].

Stratehiia sotsialnoho inzhynirynha [Strategy of social engineering] URL: https://cit-program.com/social-engineering/ [in Ukrainian].

Holod O. (2014) Sotsialnyi inzhynirynh i sotsialni komunikatsii: porivnialnyi analiz [Social engineering and social communications: a comparative analysis]. Ukrainian information space, Kyiv, KNYKaM, Vol. 3, P. 202–208 [in Ukrainian].

Beshears, John, James J. Choi, David I, Laibson and Brigitte C. Madrian (2008). How are preferences revealed. Journal of Public Economics 92(8), 1787-94.

Humme D., Maedche A. (2019) How effective is nudging? A quantitative review on the effect sizes and limits of empirical nudging studies. Journal of Behavioral and Experimental Economics. Vol. 80. P. 47-58.

Guala, F., Mittone (2005) Experiments in economics: external validity and the robustness of phenomena. Journal of Economic Methodology 12(4), 495-515.

Thaler, Richard H., and Cass R. Sunstein (2003). Libertarian paternalism. American Economic Review 93(2), 175-179.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-12

Як цитувати

Кудінова, А. В., Кир’янова, О. В., & Дворник, І. В. (2023). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СОЦІАЛЬНИЙ ІНЖИНІРИНГ: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 21(2(51), 42–55. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.2(51).274365

Номер

Розділ

Статті