УПРАВЛІНСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СТРАТЕГІЇ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор(и)

  • Є. І. Маслєнніков Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
  • І. Є. Чуркіна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.2(51).274367

Ключові слова:

управлінські дослідження, інновації, суб’єкт господарювання, інноваційна політика, стратегія, національна економіка, макроекономічне середовище

Анотація

У статті досліджуються теоретичні аспекти управлінських досліджень інноваційної політики та стратегії суб’єкта господарювання. Обґрунтовано, що інноваційний менеджмент сфокусований на організаційно-економічних моделях і методах управління всіма стадіями і видами інноваційних процесів у суб’єкта господарської діяльності з максимальною результативністю й ефективністю. Доведено, що можливості формування комплексної системи управління інноваціями залежать від значної кількості факторів. З’ясовано, що визначення необхідності та можливості управління інноваційними процесами у суб’єкта господарювання дозволяє виявити і реальні потреби у ньому та їх можна поділити на потреби зовнішнього середовища, потреби внутрішнього середовища та власне потреби інноваційного процесу як самостійного об’єкта управління. Доведено, що в умовах глобальних викликів формування стратегії суб’єкта господарювання повинно бути спрямоване на вирішення завдань перспективного виробничо-технологічного розвитку. Такий тип розвитку є, по суті, різнобічною багатоаспектною діяльністю, що охоплює практично все внутрішнє господарське середовище суб’єкта. Обґрунтовано, що інноваційна стратегія є найважливішим ланкою господарської стратегії суб’єкта та визначає у багатьох випадках її зміст і спрямованість. Визначені стадії формування інноваційної стратегії суб’єкта господарювання. Розроблено модель формування та реалізації інноваційної стратегії суб’єкта господарювання. Доведено, що стратегічне управління інноваціями суб’єкта господарювання полягає у своєчасній концентрації зусиль на освоєнні та використанні перспективних досягнень науково-технічного розвитку та своєчасному забезпеченні ресурсами динаміки інновацій на користь досягнення цілей суб’єкта господарювання і створення умов для довгострокової ефективної його діяльності.

Посилання

Poberezhets, O. V. (2016). Teoretyko-metodolohichni ta praktychni zasady doslidzhennia systemy upravlinnia rezultatamy diialnosti promyslovoho pidpryiemstva : monohrafiia [Theoretical and methodological and practical principles of research of the performance management system of an industrial enterprise: monograph]. Kherson : Vydavnytstvo : Hrin D.S. [in Ukrainian].

Mochernyi, S. V. (eds.) (2002). Ekonomichna entsyklopediia: u trokh tomakh. Tom 3 [Economic Encyclopedia: in three volumes. Volume 3]. Kyiv: Vyd. Tsentr «Akademiia». [in Ukrainian].

Melnyk, Yu. M. (2019). Teoretyko-metodolohichni zasady rehuliuvannia rozvytku promyslovosti u natsionalnii ekonomitsi : monohrafiia [Theoretical and methodological principles of regulating the development of industry in the national economy: a monograph]. Kherson : OLDI-PLIuS. [in Ukrainian].

Maslennikov, Ye. I. (2015). Metodolohichni ta praktychni zasady doslidzhennia systemy upravlinnia finansovoiu stiikistiu promyslovoho pidpryiemstva : monohrafiia [Methodological and practical principles of research of the financial stability management system of an industrial enterprise: monograph]. Odesa : Preskurier. [in Ukrainian].

Hryhoriev, H. S. (2017). Teoretyko-metodolohichni zasady derzhavnoho rehuliuvannia finansovo-ekonomichnykh protsesiv v umovakh hlobalizatsii : monohrafiia [Theoretical and methodological principles of state regulation of financial and economic processes in the context of globalization: a monograph]. Kherson : Oldi-plius. [in Ukrainian].

Sheremet, O. O. (2019). Teoretyko-metodolohichni zasady protsesu zabezpechennia te realizatsii rynkovykh stratehii u kharchovii promyslovosti: monohrafiia [Theoretical and methodological principles of the process of ensuring and implementing market strategies in the food industry: monograph]. Kherson: OLDIPLUS. [in Ukrainian].

Dimenko, R. A. (2019). Teoretyko-metodolohichni zasady protsesu derzhavnoho rehuliuvannia ta stratehichnoho rozvytku telekomunikatsiinoi industrii : monohrafiia [Theoretical and methodological principles of the process of state regulation and strategic development of the telecommunications industry: monograph]. Kherson: OLDI-PLUS. [in Ukrainian].

Maslennikov, E. I. (2019). Innovatsiina ekonomika: teoretychni ta praktychni aspekty : monohrafiia. – Innovative economy: theoretical and practical aspects: monograph. Issue 4. Kherson: OLDI-PLUS. [in Ukrainian].

Chandler A. D. Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism. Belknap, Harvard University press: Cambridge, MА, 2008. 250 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-12

Як цитувати

Маслєнніков, Є. І., & Чуркіна, І. Є. (2023). УПРАВЛІНСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СТРАТЕГІЇ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 21(2(51), 97–112. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.2(51).274367

Номер

Розділ

Статті