ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ УКРАЇНИ В СУСПІЛЬНОМУ ІНСТИТУТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Л. Г. Богуш Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук України, Україна https://orcid.org/0000-0001-6196-3781

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275781

Ключові слова:

професійна освіта, трудовий потенціал, робоча сила, конкурентоспроможність, інновації, соціально-економічна політика

Анотація

У статті визначені основні проблеми, завдання, інструменти подальшої модернізації суспільного інституту професійної освіти в напрямі поліпшення якості відтворення трудового та професійно-кваліфікаційного потенціалу, конкурентоспроможності робочої сили як значущих ресурсів і стимулів прискорення та підвищення результативності соціально-економічного розвитку України в глобалізованому світі. Завдання підвищення ефективності функціонування системи професійної освіти доцільно групувати за спрямуванням на: поширення і ствердження в суспільстві та бізнес-практиках стандартів і запитів на якісну освіту впродовж життя; удосконалення просторової організації мережі ВНЗ, ПТНЗ, закладів профорієнтації, перепідготовки та підвищення кваліфікації з орієнтиром на підвищення параметрів кризостійкості територіальних освітніх підсистем, сукупності сфер життєдіяльності в регіонах і державі; нарощування інноваційного потенціалу соціуму та економіки, трансляцію та підвищення ефективності механізмів креативності як джерела і стимулів конкурентоздатності працівників і виробників, диверсифікації господарювання.

Посилання

Nikolaiev, Ye., & Sovsun, I. (n.d.). Vyshcha osvita v nezalezhnii Ukraini [Higher education in independent Ukraine]. Kyiv: Kyiv School of Economics Policy Paper. Retrieved on December 22, 2022, from https://www.skeptic.in.ua/wp-content/uploads/Higher-Ed-in-Independent-Ukraine.pdf (in Ukrainian).

Nychkalo, N. H. (2014). Rozvytok profesiinoi osvity v umovakh hlobalizatsiinykh ta intehratsiinykh protsesiv [Development of professional education in the conditions of globalization and integration processes]. Kyiv: Publishing House of Drahomanov National Pedagogical University. (in Ukrainian).

Krasnozhon, S. V., & Piddubnyi, V. A. (2016). Innovatsii v osviti [Innovations ineducation]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine], (6), 19–22. (in Ukrainian).

Hryshchenko, I. M. (2016). Faktory pidvyshchennia efektyvnosti osvitnoi diialnosti vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy [Factors for increasing the efficiency of educational activities of Ukraine’ higher educational institutions]. Aktualni problemy ekonomiky [Actual problems of economics], (3), 134–141. (in Ukrainian).

Stankevych, I. V. (2016). Otsiniuvannia yakosti vyshchoi osvity ta navchalno-vyrobnychoi diialnosti osvitnikh orhanizatsii na osnovi akredytatsiinykh kryteriiv [Evaluation of the quality of higher education and educational and production activities of educational organizations on the accreditation criteria basis]. Biznes Inform [Business Inform], (6), 119–125. (in Ukrainian).

Voliarska, O. (2020). Napriamy rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini v umovakh nestabilnosti [Directions of higher education development in Ukraine in instability conditions.]. Osvita doroslykh: teoriia, dosvid, perspektyvy [Adult education: theory, experience, perspectives], (18(2)), 34–43. (in Ukrainian). https://doi.org/10.35387/od.2(18).2020.34-43

Havilanes, D. E., Pryshchak, M. D., & Hrechanovska, O. V. (n.d.). Rozvytok vyshchoi osvity: istorychnyi aspekt [Development of higher education: historical aspect]. Retrieved on December 22, 2022, from http://inmad.vntu.edu.ua/portal/static/32588508-BD02-4345-B33A-BDA43E74F293.pdf (in Ukrainian).

Benovska, L. Ya., & Paska, O. V. (2021). Tendentsii ta problemy rozvytku profesiino-tekhnichnoi osvity v umovakh reformy detsentralizatsii [Trends and problems of the professional and technical education development in the conditions of the decentralization reform]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy [Socio-economic problems of the modern period of Ukraine], (1(147)), 10–15 (in Ukrainian).

Vavreniuk, S. (2018). Rozvytok vyshchoi osvity v Ukraini v konteksti ryzykiv ta vyklykiv [Development of higher education in Ukraine in the context of risks and challenges]. Publichne uriaduvannia [Public governance], (3(13)), 29–38 (in Ukrainian).

Dubaseniuk, O. A. (2011). Rozvytok vyshchoi osvity: tendentsii ta perspektyvy [Development of higher education: trends and prospects]. Liudynotsentryzm yak osnova humanitarnoi polityky Ukrainy: osvita, polityka, ekonomika, kultura [Human-centeredness as the basis of Ukraine’ humanitarian policy: education, politics, economy, culture] (pp. 135–142). Kyiv: Institute of Gifted Children of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. (in Ukrainian).

Pavlenko, A. F., Antoniuk, L. L., Vasylkova, N. V., Ilnytskyi, D. O. et al. (2014). Doslidnytski universytety: svitovyi dosvid ta perspektyvy rozvytku v Ukraini [Research universities: global experience and prospects for development in Ukraine]. Kyiv: Kyiv National University of Economics. (in Ukrainian).

Mahuta, O. V. (2016). Rozvytok vyshchoi osvity ta ekonomichna dynamika v Ukraini [Development of higher education and economic dynamics in Ukraine]. Investytsii: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience], (6), 58–65. (in Ukrainian).

Tovkanets, O. S. (2011). Rozvytok profesiino-tekhnichnoi osvity v Ukraini [Development of vocational and technical education in Ukraine]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia “Pedahohika, sotsialna robota” [Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Series “Pedagogy, social work”], (23). Retrieved on December 22, 2022, from https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/6447/1/РОЗВИТОК20ПРОФСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ%20ОСВІТИ0В%20УКРАЇНІ.pdf (in Ukrainian).

Hryshchuk, Yu. V. (2014). Vyznachennia profesiinoi osvity i navchannia: suchasni aktsenty [Definition of professional education and training: modern accents]. Pedahohichnyi protses: teoriia i praktyka [Pedagogical process: theory and practice], (4), 16–21 (in Ukrainian).

Vashchenko, A. (2018). Perspektyvy rozvytku profesiinoi osvity v Ukraini [Prospects for the development of professional education in Ukraine]. Zbirnyk naukovykh statei “Sotsium. Dokument. Komunikatsiia” [Collection of scientific articles “Society. Document. Communication”], (5), 273–282 (in Ukrainian). https://doi.org/10.5281/zenodo.1246591

Hreben, S. (2021). Problemy ta perspektyvy rozvytku profesiino-tekhnichnoi osvity v Ukraini [Problems and prospects of the development of vocational and technical education in Ukraine]. Vcheni zapysky Universytetu “KROK” [Scientific notes of the “KROK” University], (3(63)), 125–130 (in Ukrainian). https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-125-130

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-24

Як цитувати

Богуш, Л. Г. (2023). ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ УКРАЇНИ В СУСПІЛЬНОМУ ІНСТИТУТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 21(3(52), 31–48. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275781

Номер

Розділ

Статті