ПРИКЛАДНІ ІМПЕРАТИВИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Автор(и)

  • В. А. Власенко Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3892-9512

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275783

Ключові слова:

управлінські рішення, прийняття рішень, розробка та прийняття управлінських рішень, механізм прийняття та реалізації управлінських рішень, діагностичні дослідження, складові механізму реалізації управлінських рішень на підприємствах, економічні перетворення

Анотація

У роботі обґрунтовано методологічні та розглянуто прикладні рекомендації до формування ефективного механізму прийняття та реалізації управлінських рішень на підприємствах у сучасний трансформаційний період. Незважаючи на наявність окремих пропозицій щодо механізмів підготовки, розробки і прийняття управлінських рішень на рівні бізнес-структур, цілісне розуміння стадій його формування викликає особливий інтерес. З цією метою рекомендовано авторський варіант стадій формування механізму розробки і прийняття управлінських рішень на підприємстві із виділенням чотирьох етапів: діагностичного, пошукового, вибору остаточного варіанту рішення та оцінювання прийнятого рішення. В межах системного підходу запропоновано план проведення діагностичного дослідження, спрямованого на оцінку ефективності системи управління та процесу прийняття управлінських рішень, що включає послідовні дії окремих виконавців: первинну діагностику; аналіз управлінських рішень; складання акту за результатами проведеної діагностики; складання рекомендацій щодо розвитку системи прийняття управлінських рішень. Розглянуто етапи формування механізму реалізації управлінських рішень на підприємстві, що дозволило виділити у його структурі п’ять компонентів: суб’єктів реалізації управлінського рішення, цільову, методичну, функціональну, процесну та забезпечуючу складові. Під час формування механізму реалізації управлінських рішень на підприємстві рекомендовано конкретизувати його процесну складову, що повинна передбачати виконання наступних етапів: з’ясування змісту управлінського рішення; визначення наявності умов для реалізації управлінського рішення; розробка плану реалізації управлінського рішення; вибір безпосередніх виконавців; доведення рішення до виконавців; ресурсне забезпечення роботи виконавців; оперативне управління реалізацією управлінського рішення; вибір критеріїв оцінки реалізації управлінського рішення; моніторинг та контроль реалізації управлінського рішення; аналіз якості виконання управлінського рішення; затвердження звіту про виконання управлінського рішення.

Посилання

Vlasenko, V. A., & Lozovskyy, Ye. V. (2022). Formuvannya efektyvnoho mekhanizmu pryynyattya upravlinskykh rishen na pidpryyemstvakh sfery biznesu v umovakh novoyi ekonomiky [Formation of an effective mechanism for making managerial decisions at business enterprises in the conditions of the new economy]. Proceedings of the Merezhevyy biznes: stanovlennya, problemy, innovatsiyi: materialy XII Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi internet-konferentsiyi (Ukraine, Poltava, April 27–28, 2022) (pp. 94–97). Poltava: PUET.

Gonchar, M. F. (2010). Formuvannya mekhanizmiv rozroblennya ta pryynyattya upravlinskykh rishen u sferi vyrobnytstva produktsiyi mashynobudivnykh pidpryyemstv [Formation of mechanisms for the development and adoption of management decisions in the field of production of products of machine-buildingenterprises]. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu «Lʹvivsʹka politekhnika». Seriya «Menedzhment ta pidpryyemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlennya i problemy rozvytku, (683), 309–317.

Lashchuk, Ya. M. (2021). Orhanizatsiynyy mekhanizm pryynyattya upravlinsʹkykh rishen u publichniy sferi [Organizational mechanism for making managerial decisions in the public sphere]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, (16), 113–117.

Ovdiyuk, O. M., & Stepura M. O. (2019). Sutnist, zmist ta sfera zastosuvannya upravlinsʹkykh rishen [The essence, meaning and scope of management decisions]. Naukovi horyzonty. Scientific horizons, (3(76)), 72–79. Retrieved on April 25, 2022, from https://sciencehorizon.com.ua/web/uploads/pdf/%E2%84%963(76)_72-79.pdf

Poteryayko, S. P. (2021). Mekhanizmy pryynyattya derzhavno-upravlinsʹkykh rishen u sferi derzhavnoyi bezpeky [Mechanisms of state-management decision-making in the sphere of state security]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriya: Derzhavne upravlinnya, 32(71)(3), 108–114.

Sukhacheva, O. O. (2019). Sut ta osnovni vymohy do upravlinskykh rishen [The essence and main requirements for management decisions]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes, (4(30)), 80–84. Retrieved on April 24, 2022, from http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/2342

Frolova, L. V., & Alekseeva, N. I. (2013). Udoskonalennya mekhanizmu realizatsiyi upravlinskykh rishen na pidpryyemstvi [Improvement of the mechanism of implementation of managerial decisions at the enterprise]. Yevropeysʹkyy vektor ekonomichnoho rozvytku, (2(15)), 234–243.

Shymanovska-Dianych, L. M., & Vlasenko, V. A. (2010). Orhanizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm upravlinnya rozvytkom pidpryyemstv ta orhanizatsiy spozhyvchoyi kooperatsiyi Ukrayiny: teoriya i praktyka: monohrafiya [Organizational and economic mechanism of managing the development of enterprises and organizations of consumer cooperation of Ukraine: theory and practice: Monograph]. Poltava: RVV PUSKU (in Ukrainian).

Yaremko, I. I. (2021). Osoblyvosti pryynyattya ta realizatsiyi upravlinsʹkykh rishenʹ v systemi publichnoho upravlinnya [Peculiarities of making and implementing management decisions in the public administration system]. Hraalʹ nauky: mizhnarodnyy naukovyy zhurnal, (7), 57–61.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-24

Як цитувати

Власенко, В. А. (2023). ПРИКЛАДНІ ІМПЕРАТИВИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 21(3(52), 49–64. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275783

Номер

Розділ

Статті