СИСТЕМА ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ В ПОЛЬЩІ ЯК ПРИКЛАД ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • І. І. Костецька Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5340-0145

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275795

Ключові слова:

просторове планування, стратегія, територіальна громада, гміна, Польща

Анотація

В статті представлено сучасний стан просторового планування в Україні, проведено аналіз законодавчих документів. Охарактеризовано використані методи при дослідженні, сформовано аргументи і критерії щодо відбору об’єкту дослідження. Проведено аналіз системи просторового планування в Польщі на рівні гмін і наявність їхніх обов’язкових документів. Об’єктом дослідження на локальному рівні є гміна Ходель, яка знаходиться в прикордонному Люблінському воєводстві. Проведено аналіз Стратегії розвитку гміни, обов’язкових документів, що відповідають за просторове планування, зокрема Місцевий план просторового розвитку для території, а також Локальну стратегії ЛГД, яка є додатковим інструментом локального розвитку територій. Як результат проведеного дослідження, показано відповідність і взаємозв’язок між документами на локальному рівні.

Посилання

Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo planuvannia vykorystannia zemel», (Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2020, № 46, st. 394), Iz zminamy, vnesenymy zghidno iz Zakonamy № 1423-IX vid 28.04.2021, № 2254-IX vid 12.05.2022. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/711-20#Text

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini» vid 1 kvitnia 2014 r. № 333-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text

Tretiak A. M., Tretiak V. M. (2020) Zonuvannia zemel: zakonodavchyi kolaps ta naukovi zasady planuvannia rozvytku zemlekorystuvannia obiednanykh terytorialnykh hromad [Land zoning: legislative collapse and scientific principles of land use development planning of united territorial communities]. Ahrosvit, № 23, рр. 3–9.

Tretiak A. M., Tretiak V. M., Priadka T. M., Skliar Yu. L. Kapinos N. O. (2021) Terytorialno-prostorove planuvannia vykorystannia zemel v Ukraini: poniatiinyi bazys v konteksti bezpeky zhyttiediialnosti liudei [Territorial and spatial planning of land use in Ukraine: a conceptual basis in the context of the safety ofpeople’s livelihoods]. Ahrosvit. № 15, рр. 3–13.

Bogusława Baran-Zgłobicka & Dominika Godziszewska & Wojciech Zgłobicki, 2021. «The Flash Floods Risk in the Local Spatial Planning (Case Study: Lublin Upland, E Poland),» Resources, MDPI, vol. 10(2), pages 1-20, February.

Pawłowska K., 2008. Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.

Raport Komisji Brundtland 1987. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM:sustainable_development

Strategia Rozwoju Gminy Chodel na lata 2015-2023 рр. URL: https://ugchodel.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//Strategia_Rozwoju_Gminy_Chodel_na_lata_2015-2023.pdf

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 1973).

Uchwała Nr LII/279/2014 Rady Gminy Chodel z dnia 12 listopada 2014 r. URL: https://planyzagospodarowania.pl/plan/lubelskie/opolski/chodel/chodel/448657/szczegoly

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-24

Номер

Розділ

Статті