КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275800

Ключові слова:

регіон, економіка регіону, конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентоспроможність регіону, конкурентні переваги регіону

Анотація

Сучасний розвиток економіки характеризується посиленням конкурентних відносин на різних рівнях. Регіональний аспект розвитку конкуренції викликає все більший інтерес у сучасних науковців. Особливо він посилюється в умовах децентралізації та зростання ролі регіонів. Рівень конкурентоспроможності регіону є одним з найважливіших комплексних показників, що характеризує його соціальний та економічний розвиток. Тематика дослідження регіональних аспектів конкурентоспроможності є особливо актуально, адже регіон є тим суб’єктом на формування конкурентоспроможності якого слід спрямовувати зусилля як на загальнодержавному так і на регіональному рівнях. В статті узагальнено основні підходи науковців до трактування таких економічних категорій як «регіон» та «конкурентоспроможність», визначено роль регіонів у конкурентних відносинах. Досліджено прояви конкурентоспроможності на регіональному рівні, взаємозалежність конкурентоспроможності на різних рівнях. Визначено сутність категорії «економіка регіону» та її роль у розвитку регіону.

Посилання

Liba N. S., Jushhyk L. V. (2017) Polivariantnistj ponjattja «reghion» [The multivariate concept of «region»]. Naukovyj visnyk Uzhghorod-sjkogho nacionaljnogho universytetu, vol. 14 (2), pp. 10–13. [in Ukrainian]

Gherasymiv Z. M. (2012) Osnovni pidkhody do rozuminnja ponjattja «reghion» [Basic approaches to understanding the concept of «region»]. Aghrosvit vol. 5, pp. 24–26. [in Ukrainian]

Vojtyk O. (2016) Reghion jak cilisna ghospodarsjka systema v derzhavnomu upravlinni [The region as a complete economic system in state administration]. Efektyvnistj derzhavnogho upravlinnja, vol. 4 (49). сh. 1, pp. 77–84. [in Ukrainian]

Paulyk A. Ja. (2019) Osoblyvosti definiciji «konkurentni perevaghy ekonomiky reghionu» [Features of the definition «competitive advantages of the regional economy»]. Naukovyj visnyk Mukachivsjkogho derzhavnogho universytetu Serija Ekonomika, vol. 12 (2), pp. 108–112. [in Ukrainian]

Paulyk, A. Ya., Feier, O. V. (2019). Konkurentospromozhnist ekonomiky rehionu: sutnist ta pidkhody do traktuvannia [Competitiveness of the economy of the region: the essence and approaches to the interpretation]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Osvita i nauka» – International scientific journal «Education and Science», vol. 2, pp. 198–203. [in Ukrainian]

Kharchuk T. V. (2016) Iierarkhichnyi pidkhid do vyznachennia konkurentospromozhnost [A hierarchical approach to determining competitiveness]. Ekonomika: realii chasu, vol. 6 (28), pp. 40–52. [in Ukrainian]

Nadtochii I. I. (2021) Transformatsiia biznes-protsesiv v systemi zabezpechennia konkurentospromozhnosti terytorii [Transformation of business processes in the system of ensuring the competitiveness of the territory]: dys.. na zdobuttia naukovoho stupenia doktora ekonomichnykh nauk: 08.00.05. Mykolaiv, 501 p. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-24

Номер

Розділ

Статті