ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В У МОВАХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЕКСТЕРНАЛІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275805

Ключові слова:

інформаційне суспільство, антикризове управління, інформаційні екстерналії, соціально-економічна криза, віртуалізація

Анотація

Пропоноване дослідження фокусується на теоретичному аналізі інструментів антикризового управління в умовах інформаційних екстерналій, а саме віртуалізацію підприємства як державної та приватної форм власності. Оскільки в інформаційному суспільстві будь-яка подія (політична, економічна, культурна, соціальна та ін.) реалізується у двох площинах: фізичній та інформаційній інформаційна площина не рідко відіграє головну роль, оскільки саме в інформаційному полі формується сприйняття події, визначається на неї реакція у суспільстві. Інформаційні екстерналії постійно залишається генератором постійних загроз та ризиків поглиблення економічних криз не тільки підприємства, а й сфери загалом. З огляду на те, що в інформаційні екстерналії реалізуються в інформаційному полі, де головним чинником є інформація, а людина виступає центральним суб’єктом та продукатором (виробником) інформації, в антикризовому управлінні в умовах саме інформаційних екстерналій серед основних кроків можна виділити: 1) кадрову політику; 2) віртуалізацію; 3) брендинг. Інтернет-технології, які дають змогу отримати останню інформацію щодо кризового явища, досить часто використовуються при плануванні кризових комунікацій для комунікацій для забезпечення працівників, менеджерів та зовнішніх зацікавлених осіб необхідною інформацією. Після обробки та аналізу інформації розробляються прийоми та методи антикризового управління, а саме тренування та навчання професійних кадрів для подолання, попередження кризових ситуацій та для реалізації антикризових заходів у майбутньому. В інформаційному суспільстві для ефективної діяльності підприємства необхідною умовою є віртуалізація підприємства, яке може своєчасно забезпечити ефективне виведення підприємства з кризового стану і подальшого його розвитку. Віртуалізація підприємства передбачає створення за допомогою інформаційно-комунікативних технологій віртуального ринку, віртуальної реальності та віртуальної організації підприємства. До функцій, які виконує віртуалізація відносяться: комунікативна (електронна пошта, відеоконференція, програмне забезпечення для колаборації, соціальні медіа), управління даними (збереження даних, керування даними, доступ до даних), маркетинг (створення контенту, інтернет-реклама, електронна комерція, маркетингові дослідження), вдосконалення процесу (фінансова економія, зменшення логістичних витрат), планування ресурсів (поєднання функціональних аспектів підприємства).

Посилання

Iefymenko, T. I. (2015). Informatsiia v antykryzovomu upravlinni: hlobalnyi aspek standartyzatsii obliku ta finansovoï zvitnosti [Information in anti-crisismanagement: global aspect of accounting and financial reporting standardization] (400 p.). Kyiv: DNNU «Akad. fin. Upravlinnia». [in Ukrainian].

Ramazanov, S. K., Stepanenko, O. P., & Tymashova, L. A. (2004). Metody antykryzovoho upravlinnia [Methods of anti-crisis management] (192 p.). Luhansk: Vydvo SNU im. V. Dalia. [in Ukrainian].

Yavuz, Ş. (2015). Kitle iletişim araştırmalarında anadamar/çoğulcu ve eleştirel/radikal kuram arasında yöndeşme tartışmaları. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 5(1). Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/e-kiad/issue/49300/629723

Turanlı, E. (2018). Dijital medyada yayinlanan arakan savaş/çatışma fotoğraflarının göstergebilimsel analizi. Intermedia International E-Journal, 5, 8, 88–109. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/intermedia/issue/42597/513429

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-24

Як цитувати

Михайлова, Є. В., & Савіна, Н. Б. (2023). ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В У МОВАХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЕКСТЕРНАЛІЙ. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 21(3(52), 209–220. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275805

Номер

Розділ

Статті