СУЧАСНА ПАРАДИГМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ

Автор(и)

  • В. В. Туряниця Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275809

Ключові слова:

конкурентоспроможність, конкурентні переваги, парадигма, підприємство, інновації, міжнародний ринок, міжнародне співробітництво

Анотація

В статті обґрунтовано необхідність формування сучасної парадигми забезпечення конкурентних переваг підприємства на міжнародних ринках в умовах глобалізації економіки. Розглянуто зміст і види конкурентних переваг підприємства та визначено завдання підприємства щодо створення та управління ними. Описано фундаментальні та сучасні концепції формування конкурентних переваг підприємств і встановлено, що за нинішніх умов господарювання конкурентоспроможними є ті підприємства, які у своїй діяльності застосовують інновацій, нові технології та ведуть співробітництво з метою пошуку нових джерел формування конкурентних переваг. Запропоновано головними конкурентними перевагами вважати здатність підприємства до безперервного розвитку за рахунок створення та впровадження інновацій, науково-технічних досягнень, залучення інтелектуального капіталу, а також участь в міжнародній кооперації та інтеграції. Вважається, що ці фактори забезпечать якісні зміни в діяльності підприємств та досягненні його конкурентних позицій на міжнародному ринку. На основі концептуального підходу сформовано сучасну парадигму формування конкурентних переваг, яка на відміну від інших включає інноваційно-технологічну та глобально-коопераційну концепцію.

Посилання

Zhuran, O. A. (2007). Stratehiia pryiniattia rishen shchodo zabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Decision-making strategy for ensuring the competitiveness of the enterprise]. Ekonomika i upravlinnia – Economics and management, 4, 45–51 [in Ukrainian].

Klymchuk, A. O. (2014). Suchasna paradyhma zabezpechennia konkurentnykh perevah pidpryiemstva [The modern paradigm of ensuring the competitive advantages of the enterprise]. Biznes Inform – Business Inform, 1, 221–225. [in Ukrainian].

Kobylansky, L. S. (2003). Upravlinnia konkurentospromozhnistiu [Management of competitiveness] (304 p.). Kyiv: Zovnishnia torhivlia [in Ukrainian].

Kotenko, V. P. (2006). Paradigma kak metodologiya nauchnoy deyatelnosti [Paradigm as a methodology of scientific activity]. Bibliosfera – Bibliosphere, 3, 21–25 [in Russian].

Lamben, J.-Zh. (2007). Menedzhment, orientirovannyiy na ryinok [Market-oriented management] (800 p.). Saint Petersburg: Peter [in Russian].

Lisovska, L. S. (2009). Suchasna paradyhma konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Modern paradigm of enterprise competitiveness]. Visnyk natsionalnoho universytetu «Lvivska Politekhnika». Problemy ekonomiky ta upravlinnia – Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Problems of economics and management, 640, 143–149 [in Ukrainian].

Seleznyova, G. O. (2016). Formuvannia konkurentnykh perevah pidpryiemstva v suchasnykh umovakh hospodariuvannia [Formation of competitive advantages of the enterprise in modern economic conditions]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national economic problems, 10. Retrieved from http://global-national.in.ua/issue-10–2016 [in Ukrainian].

Slipushko, O. M. (2008). Entsyklopedychnyi slovnyk [Encyclopedic dictionary] (768 p.). Kyiv: Aconite [in Ukrainian].

Smirnov, E. M. Obgruntuvannia pidkhodu do formuvannia stiikykh konkurentnykh perevah pidpryiemstva [Justification of the approach to the formation of sustainable competitive advantages of the enterprise]. Retrieved from www.nbuv.gov.ua/portal/soc.../64.pdf [in Ukrainian].

Sysoeva, E. A. (2011). Konkurentnyie preimuschestva predpriyatiya: evolyutsiya i istochniki formirovaniya [Competitive advantages of the enterprise: evolution and sources of formation]. Voprosyi ekonomiki i prava – Questions of Economics and Law, 5, 47–51 [in Russian].

Tkachova, S. S. (2012). Suchasna kontseptsiia stiikykh konkurentnykh perevah pidpryiemstva: intehratsiia ta zbalansuvannia naukovykh pidkhodiv [Modern concept of sustainable competitive advantages of the enterprise: integration and balancing of scientific approaches]. Uchenyie zapiski Tavricheskogo natsionalnogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Seriya «Ekonomika i upravlenie», 25(64), (2), 160–168 [in Ukrainian].

Tsvok, D. R. (2017). Formuvannia konkurentnykh perevah pidpryiemstva [Formation of competitive advantages of the enterprise]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi – Problems of the systemic approach in economics, 5(61), 141–147 [in Ukrainian].

Chachashvili, E. S. (2009). Evolyutsiya strategicheskogo marketinga [Evolution of strategic marketing. Scientific bulletins of BelSU]. Nauchnyie vedomosti BelGU. Istoriya. Politologiya – History Political science. Economy. Informatics, (11/1), 9, 76–81 [in Russian].

Yagafarova, E. F. (2008). Ustoychivost konkurentnogo preimuschestva firmyi s tochki zreniya resursnoy kontseptsii [Sustainability of the firm’s competitive advantage from the point of view of the resource concept]. Izvestiya PGPU – Izvestiya PHPU, 6(10), 30–35 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-24

Як цитувати

Туряниця, В. В. (2023). СУЧАСНА ПАРАДИГМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 21(3(52), 264–278. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275809

Номер

Розділ

Статті