МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ТОРГІВЛІ НА ГЛОБАЛЬНИХ РИНКАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275815

Ключові слова:

цифровізація, цифрова глобалізація, методологія, методика, цифрова економіка

Анотація

Вивчення питання розвитку цифрової торгівлі на глобальних ринках має великий спектр розгляду, але при цьому є окремі аспекти використання інструментів цифрової торгівлі, які спричиняють дискусійні питання, що дає змогу здійснювати додаткові дослідження. Дослідження є частиною комплексної перспективи, спрямованої на врахування соціального досвіду окремих осіб у зв’язку з цифровими технологіями. Це спонукає до необхідності формування методології розвитку цифрової торгівлі на глобальних ринках. Зростаюча популярність оцінювальних чи прогнозних чисельних досліджень, масштаби та масштаби яких, незважаючи на те, що вони привабливі та потенційно генерують відкриття, мають тенденцію зменшувати загальну складну реальність досліджуваних предметів і позбавляти її нюансів. Дослідження має на меті запропонувати оригінальну точку зору на дослідження в цифровому контексті з метою продовження дискусії. Метою є формування методології дослідження розвитку цифрової торгівлі на глобальних ринках шляхом розкриття змісту та складових методології дослідження. Дослідження цифрової торгівлі є різновидом наукового дослідження, саме тому на думку автора доцільним є розкриття основних параметрів, пов’язаних з характеристикою загальних методологічних підходів, на взаємозв’язку теоретичного й емпіричного знань, інструментарію збору інформації та інших основних підходах до проведення наукового дослідження. Саме тому актуальним вбачається розкриття методології, методів, технологіій здійснення дослідження у системі цифрової торгівлі. Розкривши питання методології дослідження, автором побудовано методологію дослідження розвитку цифрової торгівлі на глобальних ринках. На розвиток цифрової торгівлі на глобальних ринках суттєво впливає інтеграційний та глобалізаційний процеси, а формувати єдиний інформаційний простір для спілкування. Дослідження спрямовано на вчених, які проводять емпіричні дослідження в гуманітарних і соціальних науках, так і на тих, хто викладає методологію або бажає вдосконалити знання та розуміння методології через призму цифрових технологій.

Посилання

Shevchenko, I. O. (2022). Formuvannia metodolohichnoho pidkhodu do vyznachennia rozvytku tsyfrovoï torhivli na hlobalnykh rynkakh. Tsyfrova ekonomika ta ekonomichna bezpeka, 3(03). http://doi.org/10.32782/dees.3-12 [in Ukrainian].

Shevchenko, I. O. (2022, December 19-21). Elektronna komertsiia yak instrument zabezpechennia rozvytku tsyfrovoi torhivli [Electronic commerce as a tool for ensuring the development of digital trade]. VIII International Scientific and Practical Conference "Science, trends and development methods", Tokyo, Japan (pp. 84–88). Retrieved from https://eu-conf.com/ua/events/science-trends-and-development-methods/ [in Ukrainian].

Shevchenko, I. O. (2022). Rehuliatorna konkurentsiia v tsyfrovii torhivli na hlobalnykh rynkakh. [Regulatory competition in digital commerce in global markets]. Abstracts of IХ International Scientific and Practical Conference, Belgium, Brussels (pp. 64–67). Retrieved from https://eu-conf.com/ua/events/promising-ways-of-solving-scientific-problems/ [in Ukrainian].

Shevchenko, I. O. (2022). Intehratsiia ekonomiky Ukrainy u hlobalnu svitovu ekonomichnu systemu [Integration of the economy of Ukraine into the global world economic system]. Implementation of modern technologies in science. Proceedings of the XIII International Scientific and Practical Conference, Varna, Bulgaria (pp. 140–143). http://doi.org/10.46299/ISG.2022.2.13 [in Ukrainian].

Chad, P. B., & Petros, C. M. (2019). Governing Digital Trade. World Trade Rev, 18, 23–48.

Luong, T., & Nguyen, D. K. (2021). Special Issue: International Trade and Business in the Age of Digital Transformations. Singap. Econ. Rev, 66, 969–972.

Meng, X., Sun, L., & Wang, H. (2020). The impact of digital service trade barriers and regulatory policy heterogeneity on digital delivery service trade. Asia Pac. Econ, 6, 42–52;147.

Qi, J. Y., & Qiang, H. J. (2022). Cross border data flow restriction, digital service input and technological complexity of manufacturing export. Ind. Econ. Res, 1, 114–128.

Sun, J. (2020). From digital economy to digital trade: Connotation, characteristics, rules and influence. Int. Econ. Trade Explor, 36, 87–98.

Tamir, A. (2021). The new distributed digital technology world trade and MNEs: Another step in the inventive process. Eur. J. Int. Manag, 15, 135–145.

Yue, Y. S., & Zhao, J. H. (2020). Research on the characteristics and influencing factors of digital service export – Analysis Based on Transnational panel data. Shanghai Econ. Res, 8, 106–118.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-24

Як цитувати

Шевченко, І. О. (2023). МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ТОРГІВЛІ НА ГЛОБАЛЬНИХ РИНКАХ. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 21(3(52), 334–345. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275815

Номер

Розділ

Статті