УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • О. М. Головченко Національний університет «Одеська морська академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275816

Ключові слова:

інноваційний потенціал підприємства, інноваційний розвиток, транспортний комплекс України, економічне стимулювання, організаційно-економічний механізм, пріоритетні напрями, інноваційні програми, підвищення ефективності інвестицій

Анотація

У статті досліджено теоретичні і методологічні аспекти організаційно-економічного механізму регулювання інноваційної діяльності транспортних підприємств, з’ясовано групи факторів, що забезпечують інноваційну активність підприємства, досліджено ключові фактори прискорення процесів здійснення інновацій. Обґрунтовано, що недосконалість нормативно-правових документів, що регулюють інноваційну діяльність в Україні, гальмує впровадження інновацій транспортними підприємствами. Виконаний у статті аналіз економічній літератури доводить вітсутність єдиного прийнятного підходу для визначення дієвого організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності. Визначено та обґрунтовано за критеріями інноваційності пріоритетні напрями інноваційного розвитку транспортної системи. Доведено необхідність та запропоновано шляхи здійснення державного регулювання інноваційної діяльності. Запропоновано шляхи вдосконалення організаційно-економічних та правових механізмів підтримки та стимулювання впровадження інновацій на транспортних підприємствах.

Посилання

Vakalyuk V. A. (2019) Innovatsiynyy potentsial suchasnoho pidpryyemstva: struktura ta otsinka [Innovative potential of a modern enterprise: structure and evaluation]. Pryazovsʹkyy ekonomichnyy visnyk – Pryazovsky Economic Bulletin. Vol. 4(15), рp. 72–78. [in Ukrainian].

Golovchenko O. M. (2021) Priorytety rozvytku transportnoyi haluzi Ukrayiny [Priorities of the development of the transport industry of Ukraine]. Osoblyvosti suchasnoho menedzhmentu ta ekonomiky: spivvidnoshennya teoriyi ta praktyky: Materialy VIII Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. – Peculiarities of modern management and economics: the relationship between theory and practice: Materials of the VIII All-Ukrainian Scientific and Practical Conference. Vol. VIII / Edited by O. M. Fudrova, Kherson. P. 68–73. [in Ukrainian].

Golovchenko O. M., Martyniuk V. V. (2022) Perspektyvy innovatsiynoho rozvytku transportnoyi haluzi Ukrayiny [Prospects of innovative development of the transport industry of Ukraine] Formuvannya oblikovo-analitychnoho zabezpechennya orhanizatsiyno-upravlinsʹkoyi pidtrymky subʺyektiv natsionalnoyi ekonomiky: Materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi Odesʹkoho natsionalʹnoho universytetu im. I. I. Mechnykova – Formation of accounting and analytical support for organizational and managerial support of subjects of the national economy: Materials of the International Scientific and Practical Conference of Odesa National University named after I. I. Mechnikova / Edited by N. L. Kusyk. Odesa. P. 25–27. [in Ukrainian].

Korsikova N. M. (2009) Оrhanizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm upravlinnya innovatsiynym rozvytkom pidpryyemstva v suchasnykh umovakh [Оrganizational and economic management mechanism of innovative development of the enterprise in modern conditions]. Еekonomika kharchovoyi promyslovosti – Еconomics of the food industry, vol. 3, pp. 8–11. [in Ukrainian].

Marchenko V. M., Tsvirkun A. S. (2017) Systema upravlinnya innovatsiynym potentsialom na promyslovykh pidpryyemstvakh [Management system of innovative potential at industrial enterprises] Ekonomichnyy visnyk Natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu Ukrayiny "Kyyivsʹkyy politekhnichnyy instytut" – Economic Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". Vol. 14. P. 411–417. [in Ukrainian].

Mykytas O. O., Myronova M. K. (2015) Upravlinnya innovatsiynym potentsialom pidpryyemstva v suchasnykh umovakh vedennya biznesu. [Management of the innovative potential of the enterprise in modern business conditions]. Visnyk Natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu "KHPI". Seriya : Tekhnichnyy prohres ta efektyvnistʹ vyrobnytstva – Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Technical progress and production efficiency. Vol. 59. P. 53–56.

On Innovation Activity: Law of Ukraine. The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine (BVR), 2002, No. 36, Article 266. Official translation. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (last accessed: 12.12.2022).

On Priority Directions of Innovation Activity in Ukraine. Law of Ukraine. The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine (BVR), 2012, Nos. 19–20, Article 166. Official translation. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17# (last accessed: 12.12.2022).

On the approval of the National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030. Order of the Cabinet of ministers of Ukraine, dated May 30, 2018 No. 430. Kyiv. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-р#Text (last accessed: 12.12.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-24

Номер

Розділ

Статті