УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • О. М. Головченко Національний університет «Одеська морська академія», Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275816

Ключові слова:

інноваційний потенціал підприємства, інноваційний розвиток, транспортний комплекс України, економічне стимулювання, організаційно-економічний механізм, пріоритетні напрями, інноваційні програми, підвищення ефективності інвестицій

Анотація

У статті досліджено теоретичні і методологічні аспекти організаційно-економічного механізму регулювання інноваційної діяльності транспортних підприємств, з’ясовано групи факторів, що забезпечують інноваційну активність підприємства, досліджено ключові фактори прискорення процесів здійснення інновацій. Обґрунтовано, що недосконалість нормативно-правових документів, що регулюють інноваційну діяльність в Україні, гальмує впровадження інновацій транспортними підприємствами. Виконаний у статті аналіз економічній літератури доводить вітсутність єдиного прийнятного підходу для визначення дієвого організаційно-економічного механізму інноваційної діяльності. Визначено та обґрунтовано за критеріями інноваційності пріоритетні напрями інноваційного розвитку транспортної системи. Доведено необхідність та запропоновано шляхи здійснення державного регулювання інноваційної діяльності. Запропоновано шляхи вдосконалення організаційно-економічних та правових механізмів підтримки та стимулювання впровадження інновацій на транспортних підприємствах.

Посилання

Vakalyuk V. A. (2019). Innovatsiynyy potentsial suchasnoho pidpryyemstva: struktura ta otsinka [Innovative potential of a modern enterprise: structure and evaluation]. Pryazovsʹkyy ekonomichnyy visnyk – Pryazovsky Economic Bulletin, 4(15), 72–78 [in Ukrainian].

Golovchenko O. M. (2021). Priorytety rozvytku transportnoyi haluzi Ukrayiny [Priorities of the development of the transport industry of Ukraine]. Osoblyvosti suchasnoho menedzhmentu ta ekonomiky: spivvidnoshennya teoriyi ta praktyky: Materialy VIII Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Peculiarities of modern management and economics: the relationship between theory and practice: Materials of the VIII All-Ukrainian Scientific and Practical Conference] (Vol. VIII, pp. 68– 73). Kherson [in Ukrainian].

Golovchenko O. M., & Martyniuk V. V. (2022). Perspektyvy innovatsiynoho rozvytku transportnoyi haluzi Ukrayiny [Prospects of innovative development of the transport industry of Ukraine]. Formuvannya oblikovo-analitychnoho zabezpechennya orhanizatsiyno-upravlinsʹkoyi pidtrymky subʺyektiv natsionalnoyi ekonomiky: Materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi Odesʹkoho natsionalʹnoho universytetu im. I. I. Mechnykova [Formation of accounting and analytical support for organizational and managerial support of subjects of the national economy: Materials of the International Scientific and Practical Conference of Odesa I. I. Mechnikov National University] (pp. 25–27). Odesa [in Ukrainian].

Korsikova N. M. (2009). Оrhanizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm upravlinnya innovatsiynym rozvytkom pidpryyemstva v suchasnykh umovakh [Оrganizational and economic management mechanism of innovative development of the enterprise in modern conditions]. Еkonomika kharchovoyi promyslovosti – Еconomics of the food industry, 3, 8–11 [in Ukrainian].

Marchenko V. M., & Tsvirkun A. S. (2017). Systema upravlinnya innovatsiynym potentsialom na promyslovykh pidpryyemstvakh [Management system of innovative potential at industrial enterprises]. Ekonomichnyy visnyk Natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu Ukrayiny "Kyyivsʹkyy politekhnichnyy instytut" – Economic Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", 14, 411–417 [in Ukrainian].

Mykytas O. O., & Myronova M. K. (2015). Upravlinnya innovatsiynym potentsialom pidpryyemstva v suchasnykh umovakh vedennya biznesu. [Management of the innovative potential of the enterprise in modern business conditions]. Visnyk Natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu "KHPI". Seriya : Tekhnichnyy prohres ta efektyvnistʹ vyrobnytstva – Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Technical progress and production efficiency, 59, 53–56.

On Innovation Activity: Law of Ukraine. (2002). The Official Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine (BVR), (36), article 266. Official translation. Retrieved on December 12, 2022, from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15

On Priority Directions of Innovation Activity in Ukraine. Law of Ukraine. (2012). The Official Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine (BVR), (19–20), article 166. Official translation. Retrieved on December 12, 2022, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17#

On the approval of the National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine, dated May 30, 2018, No. 430. Kyiv. Retrieved on December 12, 2022, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-р#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-24

Як цитувати

Головченко, О. М. (2023). УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 21(3(52), 346–364. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275816

Номер

Розділ

Статті