РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОСИСТЕМИ УКРАЇНИ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Автор(и)

  • О. В. Побережець Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна
  • А. О. Ракитська Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275824

Ключові слова:

інноваційна екосистема, інноваційна інфраструктура, самоорганізована система, вищі навчальні заклади, заклади вищої освіти, інноваційний продукт

Анотація

У статті досліджено теоретичні і методологічні аспекти головної ідеї формування інноваційної екосистеми на національному рівні, яка полягає у тісній співпраці та об’єднанні зусиль учасників інноваційного процесу на взаємовигідних умовах партнерства, ресурсів та компетенцій у нарощуванні інноваційного потенціалу країни. З’ясовано, що інноваційна екосистема на національному рівні – це синергійне партнерство та колаборація науки, освіти та бізнесу як інституційно злагодженого механізму взаємозв’язків від генерації та передачі знань до комерціалізації інновацій, тобто всього інноваційного циклу неоіндустріального розвитку національної економіки України, її відбудови у євроінтеграційному просторі. Обґрунтовано, що інноваційна екосистема як різновид екосистем в економіці дозволяє кооперувати зусилля зі створення та просування на ринок нововведень. Саме концепція інноваційної екосистеми надає набагато краще уявлення про природу інноваційних процесів, які відбуваються в сучасних реаліях, ніж традиційний системний підхід. Окреслені основні проблеми та перешкоди розвитку та реалізації інноваційної екосистеми України на національному рівні. Говорячи про те, що саме заклади вищої освіти (ЗВО) мають стати генераторами прогресивних структурних змін в економіці та зайняти основне місце в інноваційній екосистемі, у статті розглянуто прогресивний досвід ЗВО нового типу. Саме тому пропонується виділити головні інструменти цих змін, а саме: 1) визначення цільових ринків та сегментів; 2) формування системи клієнто-центричних ключових показників ефективності; 3) оптимізація структури та партнерської діяльності наукових закладів та закладів вищої освіти.

Посилання

Bazhal, Yu. (2022). Innovacijna ekosystema yak chynnyk zabezpechennya progresyvnyx strukturnyx zmin v ekonomici [Innovative ecosystem as a factor of ensuring progressive structural changes in the economy]. Naukovi zapyskyNaUKMA. Ekonomichni nauky [Scientific notes of NaUKMA. Economic sciences], 7. Retrieved from http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24593 [in Ukrainian].

Bunyak, N. M. Innovacijna ekosystema yak suchasna paradygma innovacijnogo rozvytku Ukrayiny [Innovative ecosystem as a modern paradigm of innovative development of Ukraine]. Retrieved from http://www.economy-confer.com.ua/full-arti-cle/2413/ [in Ukrainian].

Ivaxnenko, I. S. (2019). Innovacijna ekosystema yak drayver ekonomichnogo rozvytku kraïny [Innovative ecosystem as a driver of economic development of the country]. Shlyaxy pidvyshhennya efektyvnosti budivnycztva v umovax formuvannya rynkovyx vidnosyn [Ways to increase the efficiency of construction in the conditions of the formation of market relations], 40, 237–145 [in Ukrainian].

Lanovska, G. I. (2017). Innovacijna ekosystema: sutnist ta pryncypy [Innovative ecosystem: essence and principles]. Ekonomika i suspilstvo [Economy and society], (11), 257–262 [in Ukrainian].

Nikitin, Yu. O., & Melnyk, M. V. (2018). Rekomendaciyi shhodo pidxodiv do formuvannya nacionalnoyi ta regionalnoyi innovacijnyx ekosystem, v t.ch.z vraxuvannyam mozhlyvostej SxP dlya spivpraci u sferi innovacii [Recommendations regarding approaches to the formation of national and regional innovation ecosystems, including taking into account the possibilities of the SzP for cooperation in the field of innovation]. Retrieved from https://www.civic-syner-gy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Rekomendatsiyi-shhodo-pidhodiv-do-formuvannya-natsionalnoyi-ta-regionalnoyi-innovatsijnyh-ekosystem-.pdf [in Ukrainian].

Panchenko, V. G. (2017). Zamknutyj cykl innovacij yak instrument innovacijnogo neoprotekcionizmu v polityci stymulyuvannya ekonomichnoyi modernizaciyi: vyklyky stvorennyu innovacijnoyi ekosystemy [The closed cycle of innovations as a tool of innovative neo-protectionism in the policy of stimulating economic modernization: challenges to the creation of an innovative ecosystem]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy], (11). Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6144 [in Ukrainian].

Perminova, S. O. & Chuprina, M. O. (2022). Rozvytok nacionalnoyi innovacijnoyi ekosystemy v konteksti vzayemodiyi sub’yektiv nauky i biznesu [The development of the national innovation ecosystem in the context of interaction between subjects of science and business]. Ekonomika ta suspilstvo [Economy and society], 38. Retrieved from https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48345 [in Ukrainian].

Pidorycheva, I. Yu. (2021). Innovacijni ekosystemy Ukrayiny: konceptualni zasady rozvytku v umovah glokalizaciyi ta yevrointegraciyi [Innovative ecosystems of Ukraine: conceptual foundations of development in conditions of glocalization and European integration]. Ekonomika promyslovosti [Economy of industry], (2(94)), 5–44 [in Ukrainian].

Pidorycheva, I. Yu. (2020). Innovacijna ekosystema v suchasnyh ekonomichnyh doslidzhennyah [Innovative ecosystem in modern economic research]. Ekonomika promyslovosti [Economy of industry], (2(90)), 54–92 [in Ukrainian].

Tymchenko, D. O. (2020). Problemy stvorennya innovaciynoi ekosystemy v Ukraini [Problems of creating an innovative ecosystem in Ukraine]. Visnyk Nacionalnogo texnichnogo universytetu «XPI» [Bulletin of the National Technical University "KhPI"], (2), 56–63 [in Ukrainian].

Fedulova, L.I. & Marchenko, O. S. (2015). Innovatsijni ekosystemy: sutnist’ ta metodolohichni zasady formuvannia [Innovative ecosystems: essence and methodological principles of formation]. Ekonomichna teoriia ta pravo [Economic theory and law], (2(21)). Retrieved from http://econtlaw.nlu.edu.ua/wpcontent/uploads/2015/11/2_21.pdf [in Ukrainian].

Yurchak, O. V. (2018). Stvorennya innovacijnyh ekosystem v promyslovyh xajtek segmentah: model ta krashhi praktyky integraciyi VNZ v rynok v epohu Industriyi 4.0 [Creation of innovative ecosystems in industrial hi-tech segments: model and best practices of university integration into the market in the era of Industry 4.0]. Retrieved from https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Stvorennya-innovatsijnyh-ekosystem-v-promyslo-vyh-hajtek-segmentah.-Modeli-ta-propozytsiyi-v-ramkah-Industriyi-4.0.pdf [in Ukrainian].

Bramwell, А. et al. (2012). Growing Innovation Ecosystems: University-Industry Knowledge Transfer and Regional Economic Development in Canada. University of Toronto. Final Report. May 15.

Global innovation index. Available from https://www.globalinno-vation-index.org/analysis-economy

Russell, M. G. (Ed.). (2011). Transforming Innovation Ecosystems through Shared Vision and Network Orchestration. In Triple Helix IX International Conference. Stanford. Retrieved from http://www.leydesdorff.net/th9/3NWAFYZH9_Russell.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-24

Як цитувати

Побережець, О. В., & Ракитська, А. О. (2023). РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОСИСТЕМИ УКРАЇНИ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 21(3(52), 435–453. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275824

Номер

Розділ

Статті