УПРАВЛІННЯ АКУМУЛЯЦІЄЮ І ВИКОРИСТАННЯМ БЮДЖЕТНИХ РЕСУРСІВ

Автор(и)

  • І. Є. Чуркіна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • Є. І. Масленніков Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275829

Ключові слова:

бюджетна система, бюджетні відносини, бюджетна політика, державний бюджет, дохід державного бюджету, видатки державного бюджету, пріоритетні видатки бюджету, економічний розвиток країни, воєнний стан

Анотація

Управління бюджетними ресурсами в умовах воєнного стану відіграє ключову роль у стабілізації економіки, функціонуванні бюджетної системи та координації її ланок для ефективного виконання державою своїх функцій. Повномасштабне вторгнення на територію нашої країни змусило уряд переглянути поставлені раніше ціліз метою переорієнтації на збільшення фінансування оборони та соціального захисту населення, залучення міжнародної підтримки. У статті досліджуються теоретичні засади державного управління бюджетними коштами, виокремленні його проблеми в умовах воєнного стану. Розглянуто особливості формування доходів бюджету в довоєнний період та в умовах воєнного стану. Досліджено основні заходи фіскального стимулювання та консолідації. У результаті дослідження виділено головні проблеми та виокремлено перспективні напрями вдосконалення державного управління бюджетними коштами. Акцентована увага на основних відмінностях функціонування бюджетної системи України у мирний час та в умовах воєнного стану. Проаналізовані законодавчі та інші нормативно-правові акти, що регулюють питання бюджетних відносин в умовах воєнного стану. Управління бюджетними ресурсамита бюджетними відносинами в Україні в умовах воєнного стану відрізняється від їхнього регулювання у мирний час та має істотні особливості. Їх сутність у тому, що правовий механізм прийняття рішень у бюджетній сфері спрощується, деякі важливі норми бюджетного законодавства тимчасово припиняють свою дію. На наш погляд, такі правові рішення є виправданими та ефективними в умовах військової агресії проти держави.

Посилання

Hryhoriev, H. S. (2017). Teoretyko-metodolohichni zasady derzhavnoho rehuliuvannia finansovo-ekonomichnykh protsesiv v umovakh hlobalizatsii: monohrafiia [Theoretical and methodological principles of state regulation of financial and economic processes in the context of globalization: monograph]. Kherson: Oldi-plius [in Ukrainian].

Sheremet, O. O. (2019). Teoretyko-metodolohichni zasady protsesu zabezpechennia te realizatsii rynkovykh stratehii u kharchovii promyslovosti: monohrafiia [Theoretical and methodological principles of the process of ensuring and implementing market strategies in the food industry: monograph]. Kherson: OLDIPLUS [in Ukrainian].

Dimenko, R. A. (2019). Teoretyko-metodolohichni zasady protsesu derzhavnoho rehuliuvannia ta stratehichnoho rozvytku telekomunikatsiinoi industrii: monohrafiia [Theoretical and methodological principles of the process of state regulation and strategic development of the telecommunications industry: monograph]. Kherson: OLDI-PLUS [in Ukrainian].

Maslennikov, E. I. (2019). Innovatsiina ekonomika: teoretychni ta praktychni aspekty: monohrafiia [Innovative economy: theoretical and practical aspects: monograph] (Issue 4). Kherson: OLDI-PLUS [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-24

Як цитувати

Чуркіна, І. Є., & Масленніков, Є. І. (2023). УПРАВЛІННЯ АКУМУЛЯЦІЄЮ І ВИКОРИСТАННЯМ БЮДЖЕТНИХ РЕСУРСІВ. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 21(3(52), 529–545. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275829

Номер

Розділ

Статті