ПРИБУТОК ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • О. В. Гривківська Національний університет харчових технологій, Україна
  • Ю. Г. Левченко Національний університет харчових технологій, Україна
  • М. Р. Кунов ПВНЗ «Європейський університет», Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2023.2(54).292290

Ключові слова:

аграрне підприємство, інвестиційна діяльність, інноваційна діяльність, прибуток, капіталізація

Анотація

У статті розглянуто прибуток агропромислових підприємств, як джерело фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності. Обґрунтовано, що ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства залежить, насамперед, від виду інновацій, сфери застосування та очікуваних наслідків, обсягів витрат, пов’язаних з їх появою, реальних наслідків інвестування капіталу, зокрема прибутку. Проаналізовано стан сільського господарства України за 2017-2021 роки за показниками: капітальні інвестиції у сільське господарство; частка підприємств, які одержали прибуток; частка підприємств, які одержали збиток; чистий прибуток; розмір чистого прибутку на 1 с.-г. підприємство; рівень рентабельності діяльності; рівень рентабельності діяльності по економіці в цілому.

Визначено, підвищення рівня інвестиційної привабливості сільського господарства зумовлено переважно меншою собівартістю виробництва агропромислової продукції порівняно з її аналогами за кордоном, сприятливими природно-кліматичними умовами для отримання високих врожаїв сільськогосподарської продукції за умови застосування інноваційних технологій її вирощування, як наслідок, формуванням достатньої кормової бази для поголів’я худоби, історично зарекомендованими національними традиціями виробництва агропромислової продукції високих смакових якостей.

Визначено з урахуванням реалій сучасної доби, що внутрішні обсяги ресурсів для здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності агропромислових підприємств є вкрай недостатніми для забезпечення розширеного відтворення капіталу та інноваційного оновлення виробництв. З огляду на пріоритетні державні виклики щодо перерозподілу коштів державного бюджету на цілі розвитку конкретного періоду, сфер та галузей економіки країни, акценти щодо державної підтримки об’єктивно зміщені та спрямовуються на забезпечення державної безпеки. Це зобов’язує агропромислові підприємства України підвищувати свою інвестиційну привабливість щодо можливості залучення прямих іноземних інвестицій та фінансових інвестицій, які стають реальним джерелом фінансування їхньої інноваційно-інвестиційної діяльності.

Посилання

Ermakov, O. Yu., & Ignatenko, M. M. (2015). Finansovo-investytsiine zabezpechennia vyrobnychykh innovatsii ta sotsialnoi vidpovidalnosti ahrarnykh pidpryiemtsiv [Financial and investment support of production innovations and social responsibility of agrarian enterprises]. Investments: Practice and Experience, (18), 7–10. [in Ukrainian].

Shushkova, Yu., & Kulchytskyi, Ya. (2022). Dzherela finansuvannia silskohospodarskykh pidpryiemstv [Sources of financing agricultural enterprises]. Innovation and Sustainability, (3), 165–175. [in Ukrainian].

Onegina, V. M. (2015). Prybutky ta investytsii silskohospodarskykh pidpryiemstv v Ukraini [Profits and investments of agricultural enterprises in Ukraine]. Economy. Management. Business, (1(11)), 82–87. [in Ukrainian].

Agriculture of Ukraine 2021: the statistical yearbook. (2021). State Statistics Service of Ukraine. https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_sg_zb.htm [in Ukrainian].

Vidnovyty eksport v umovakh viiny: skladno, ale zhyttievo neobkhidno [To restore exports in the conditions of war: difficult, but vitally necessary]. (2023). Ukrinform. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3449529-vidnoviti-eksport-v-umovah-vijni-skladno-ale-zittevo-neobhidno.html [in Ukrainian].

Activity of business entities 2020: the statistical publication. (2020). State Statistics Service of Ukraine. https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/11/zb_DSG_20.pdf [in Ukrainian].

Rentabelnist ukrainskykh silhosppidpryiemstv u 2021 r. stala rekordnoiu ta vse zipsuvala viina – naukovtsi [The profitability of Ukrainian agricultural enterprises in 2021 became a record and everything was ruined by the war – scientists]. (2022). Agravery. https://agravery.com/uk/posts/show/rentabelnist-ukrainskih-silgosppidpriemstv-u-2021-r-stala-rekordnou-ta-vse-zipsuvala-vijna-naukovci [in Ukrainian].

Tkachenko, A. M., & Bugrim, O. Yu. (2020). Kapitalizatsiia prybutku – zaporuka rozvytku innovatsiinoho rozvytku [Profit capitalization is the key to innovative development]. State and Regions. Series: Economy and Entrepreneurship, (2), 84–89. [in Ukrainian].

Havran, V. Ya., & Serednytska, Kh. T. (2016). Doslidzhennia osoblyvostei formuvannia prybutku orhanizatsii v suchasnykh umovakh hospodariuvannia [Study of the peculiarities of the organization's profit formation in modern economic conditions]. Bulletin of the Lviv Polytechnic National University. Series: Problems of Economics and Management, (847), 55–60. [in Ukrainian].

Lavruk, O. V. (2010). Rol ta znachennia prybutku u rozvytku ahrarnykh pidpryiemstv [The role and meaning of profit in the development of agricultural enterprises]. Bulletin of the Khmelnytskyi National University, (2, p. 1), 28–31. [in Ukrainian].

Vinichenko, I. I. (2019). Formuvannia systemy upravlinnia investytsiinoiu diialnistiu ahrarnoho pidpryiemstva [Formation of the management system of investment activities of an agrarian enterprise]. Efficient Economy, (4). http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/3000 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-24

Як цитувати

Гривківська, О. В., Левченко, Ю. Г., & Кунов, М. Р. (2023). ПРИБУТОК ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 22(2(54), 68–77. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2023.2(54).292290

Номер

Розділ

Статті