СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2023.2(54).298559

Ключові слова:

стратегія, сталий розвиток, суб’єкт господарської діяльності, ресурсний потенціал, управлінський потенціал, стратегічний потенціал, стратегічний менеджмент

Анотація

Досліджено напрями стратегії сталого розвитку суб’єкта господарської діяльності на основі ефективного використання ресурсного та управлінського потенціалу. Обґрунтовано, що стратегічна концепція сталого розвитку розвитку суб’єкта господарської діяльності реалізується на практиці за допомогою ефективного вибору цілей і засобів їхнього досягнення, набору правил поведінки на ринках факторів виробництва, партнерів і шляхів оптимізації споживання ресурсів, а також вибору конкурентної переваги в країні й на світовому ринку. Запропоновано основні принципи формування стратегії сталого розвитку суб’єкта господарської діяльності на основі ефективного використання ресурсного та управлінського потенціалу. Запропонована концептуальна основа ресурсного та управлінського потенціалу розвитку суб’єкта господарської діяльності, яка створює певні передумови для досягнення відповідного рівня і сукупності витрат, пов’язаних з реалізацією суб’єктом господарювання його цілей і завдань. Запропоновано застосування ринкового та ресурсного підходу при формуванні стратегії сталого розвитку суб’єкта господарської діяльності. Розроблено концептуальну основу моделі процесу стратегічного аналізу й планування діяльності суб’єкта господарської діяльності в умовах глобальних викликів. Доведено, що інтеграція ресурсного і ринкового підходів дозволяє поліпшити аналіз фактичної стратегічної позиції суб’єкта господарської діяльності та забезпечує прийняття рішення щодо надлишкових потужностей на основі більш широкої інформаційної бази.

Посилання

Melnyk, Yu. M. (2019). Teoretyko-metodolohichni zasady rehuliuvannia rozvytku promyslovosti u natsionalnii ekonomitsi: monohrafiia (365 p.). Kherson: OLDI-Plius. [in Ukrainian].

Porter, M. E. (1979). How Competitive Forces Shape Strategy. Harvard Business Review, 57(2), 137–145.

Schumpeter, J. A. (2017). Essays: On entrepreneurs, innovations, business cycles and the evolution of capitalism (380 p.). Routledge.

Drucker, P. (1985). Innovation and Entrepreneurship. Practice and Principles (285 p.). New York: Harper.

Poberezhets, O. V. (2016). Teoretyko-metodolohichni ta praktychni zasady doslidzhennia systemy upravlinnia rezultatamy diialnosti promyslovoho pidpryiemstva: monohrafiia (500 p.). Kherson: Vydavnytstvo Hrin D.S. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-24

Як цитувати

Масленніков, Є. І., Доброва, Т. Г., & Кіртока, Р. Г. (2023). СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 22(2(54), 114–128. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2023.2(54).298559

Номер

Розділ

Статті