DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2016.2(33).120429

Прогнозування інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств

Юрий Миколайович Сафонов, Юрий Миколайович Мельник

Анотація


У статті розглядаються питання прогнозування інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств. Виявлені проблеми формування інноваційноінвестиційних програм. Запропоновані етапи формування  основних напрямків перспективного розвитку підприємства.

Ключові слова


прогнозування, промислове підприємство, інновації, структура управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Maslennikov, Ye. I. (2015). Metodolohichni ta praktychni zasady doslidzhennia systemy upravlinnia finansovoiu stiikistiu promyslovoho pidpryiemstva [Methodological and practical bases of research of enterprise’s business solvency management system]. Odesa : Pres-kurier. [in Ukrainian].

Maslennikov, Ye. I. (2016). Innovatsiina ekonomika : teoretychni ta praktychni aspekty [Innovation economy : theoretical and practical bases]. Kherson : Hryn D. S. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Масленніков Є. І. Методологічні та практичні засади дослідження системи управління фінансовою стійкістю промислового підприємства [моногр.] / Є. І. Масленніков. – Одеса : Прес-кур’єр, 2015. – 316 с. 2. Інноваційна економіка : теоретичні та практичні аспекти : [моногр.] / Вип. 1 ; за ред. д.е.н., доц. Є. І. Масленнікова. – Херсон : Гринь Д. С., 2016. – Вип. 1. – 854 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998