Сайт видання Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління"

Том 15, № 2(33) (2016)

Зміст

Статті

Соціокультурні та історичні умови становлення системи професійного менеджменту PDF
Едуард Анатолійович Кузнєцов 8-22
Прогнозування інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств PDF
Юрий Миколайович Сафонов, Юрий Миколайович Мельник 23-44
Наукові підходи до управління ризиками в інноваційних проектах торговельних підприємств PDF
Євген Іванович Масленніков, Олена Юріївна Чуйко 45-62
Проблеми ефективного використання персоналу на підприємствах України PDF
Н. Й. Басюркіна, Л. Н. Мартолога 63-72
Оцінка методів планування результатів діяльності промислового підприємства PDF
Ольга Валеріївна Побережець 73-87
Особливості та перспективи розвитку венчурного бізнесу в Україні на сучасному етапі PDF
Наталья Миколаївна Столбуненко, Олена Володимирівна Іваніщева 88-104
Сучасна структура та ефективність методів менеджменту PDF
Олена Володимірівна Рудінська, Наталя Ігорівна Ленська 105-122
Особливості формування кадрової стратегії у банківських установах на сучасному етапі PDF
Вікторія Ігорівна Борщ, Орина О. Фещенко 123-134
Роль транснаціональних корпорацій в інноваційній діяльності України PDF
Налья Володимірівна Орлова, Ерік Р. Алібутаєв 135-146
Проблеми відповідальності та соціальної відповідальності в рамках науки управління та самоменеджменту на сучасному етапі PDF
Олександр Володимирович Жмай, Д. В. Мединский 147-158