DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2016.2(33).120436

Наукові підходи до управління ризиками в інноваційних проектах торговельних підприємств

Євген Іванович Масленніков, Олена Юріївна Чуйко

Анотація


У статті розглядаються питання щодо наукових підходів до  управління ризиками в інноваційних проектах торговельних підприємств. Досліджено узгодженість концепції «ризик-потенціал» з основними положеннями теорії Ерроу ухилення від ризику. Досліджені наукові підходи до інноваційної функції господарського ризику. Запропонований порівняльний аналіз концепції прийнятного ризику й концепції «ризик - потенціал».

Ключові слова


управління ризиками, інноваційні проекти, господарський ризик, торговельне підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Maslennikov, Ye. I. (2015). Metodolohichni ta praktychni zasady doslidzhennia systemy upravlinnia finansovoiu stiikistiu promyslovoho pidpryiemstva [Methodological and practical bases of research of enterprise’s business solvency management system]. Odesa : Pres-kurier. [in Ukrainian].

Poberezhets, O. V. (2016). Teoretyko-metodolohicnhi ta praktychni zasady doslidzhennia systemy upravlinnia rezultatamy diialnosti promyslovoho pidpryemstva : monohrafiia [Theoretical, methodological and practical basis of research administrative system of results of activity of industrial enerprise]. Kherson : Hryn, D. S. [in Ukrainian].

Maslennikov, Ye. I. (2016). Innovatsiina ekonomika : teoretychni ta praktychni aspekty [Innovation economy : theoretical and practical bases]. Kherson : Hryn D. S. [in Ukrainian].

Kachalov, R. M. (2002). Upravlenie khoziastvennym riskom [Business risk management]. Moskva : Nauka. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Масленніков Є. І. Методологічні та практичні засади дослідження системи управління фінансовою стійкістю промислового підприємства : [моногр.] / Є. І. Масленніков. – Одеса : Прес-кур’єр, 2015. – 316 с.

2. Побережець О. В. Теоретико-методологічні та практичні засади дослідження системи управління результатами діяльності промислового підприємства : [моногр.] / О. В. Побережець. – Херсон : Видавництво : Грінь Д. С., 2016. – 500 с.

3. Інноваційна економіка : теоретичні та практичні аспекти : [моногр.] / Вип. 1 ; за ред. д.е.н., доц. Є. І. Масленнікова. – Херсон : Гринь Д. С., 2016.– 854 с.

4. Качалов Р. М. Управление хозяйственным риском / P. M. Качалов. – Москва : Наука, 2002. – 192 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998