DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2016.2(33).120438

Проблеми ефективного використання персоналу на підприємствах України

Н. Й. Басюркіна, Л. Н. Мартолога

Анотація


У статті проаналізовані процеси ефективного використання персоналу на підприємствах України. Розглянуто поняття робоча сила, трудові ресурси. Проаналізовано атрибутивну характеристику робочої сили та розміщення трудових ресурсів за галузями України. У статті досліджено проблемні питання управління ефективністю використання персоналу підприємства.

Ключові слова


персонал, ефективність, використання персоналу, трудові ресурси, робоча сила

Повний текст:

PDF

Посилання


Bohdanova, Т. І. & Ivanova, L. V. (2010). Ekonomika pratsi ta sotsialnotrudovi vidnosyny : navchalnyi posibnyk [Labour economics and social and labour relations : manual]. Odessa : Rotaprint. [in Ukrainian].

Kidratska, H. I., Bilyk, M. S. & Zahorodnii, A. H. (2008). Ekonomichnyi analiz : teoriia i praktyka : Pidrychnyk [Economical analysis : theory and practice : manual]. Lviv : “Mahnoliia 2006”. [in Ukrainian].

Zamchevska, N. V., Pushka, A. P. & Paslavskyi, I. P. Analiz efektyvnosti vykorystannia resursiv na pidpryemstvi [Analysis of effectiveness of resource use at the enterprise]. Retrieved from : http://www.rusnauka.com/1_ NIO_2012/Economics/10_97894.doc.htm. [in Ukrainian].

Trudovi resursy Ukrainy, yikhnia struktura. Problemy zabezpechennosti trudovymy resursamy okremykh rehioniv [Ukrainian labour resources. Problems of providing labour resources of individual regions]. Retrieved from : http://studopedia.su/16_151856_trudovi-resursi-ukraini-ih-strukturaproblemi-zabezpechenosti-trudovimi-resursami-okremih-regioniv.html. [in Ukrainian].

Poniattia i pokaznyky rvnia zhyttia [Category and indexes of Life level]. Retrieved from : https://books.br.com.ua/1297. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Богданова Т. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : [Навчальний посібник] / Т. І. Богданова, Л. В. Іванова. – Частина I. – Одеса  : Ротапринт, 2010. – 162с.

2. Кіндрацька Г. І. Економічний аналіз : теорія і практика : [підручник]  / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. – Львів : «Магнолія 2006», 2008. – 440 с.

3. Замчевська Н. В. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві / Н. В. Замчевська, А. П. Пушка, І. П. Паславський.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/1_NIO_2012/ Economics/10_97894.doc.htm (дата 23.07.2016). – Назва з екрану.

4. Трудові ресурси України, їх структура. Проблеми забезпеченості трудовими ресурсами окремих регіонів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studopedia.su/16_151856_trudovi-resursi-ukrainiih-struktura-problemi-zabezpechenosti-trudovimi-resursami-okremihregioniv.html (дата 23.07.2016).  – Назва з екрану.

5. Поняття і показники рівня життя. – [Електронний ресурс]. – https:// books.br.com.ua/1297 (дата 23.07.2016).  – Назва з екрану.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998