DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2016.2(33).120447

Сучасна структура та ефективність методів менеджменту

Олена Володимірівна Рудінська, Наталя Ігорівна Ленська

Анотація


У статті розглядаються сучасні методи менеджменту, їх зміст, структура та ефективність. Досліджують основні види методів, такі як економічні, адміністративні, соціально-психологічні, та надається їх порівняльна характеристика. Виявляються основні проблеми визначення ефективності методів менеджменту. Вивчається зарубіжний досвід застосування методів управління. Пропонуються основні шляхи вдосконалення методів управління.

Ключові слова


управління підприємством; методи менеджменту; економічні методи; адміністративні методи; соціально-психологічні методи; вплив; інструментарій; ефективність; удосконалення

Повний текст:

PDF

Посилання


Armstrong, M. (2009). Praktika upravleniia chelovecheskimi resursami [Human Resource management practice]. Sankt-Peterburg : Piter. [in Russian].

Drucker, P. F. (2015). Praktika menedzhmenta [Practice of management]. Moskva : Mann, Ivanov i Ferber. [in Russian].

Drucker, P. F. (2004). Entsiklopediia menedzhmenta [Encyclopedia of management]. Moskva : OOO «Viliams». [in Russian].

Kuznietsov, E. A. (2012). Vstup do spetsialnosti menedzhment : navchalnometodychnyi posibnyk [Introduction to the specialty of management : manual]. Kherson : Hryn D. S. [in Russian].

Meskon, M., Albert, M. & Hedouri, F. (1998). Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of management]. Moskva : Delo. [in Russian].

Porshnev, A. G., Rumiantseva, Z. P. & Salomatina, N. A. (2002). Upravlenie organizatsiei : uchebnik [Organization management : textbook]. Moskva : INFRA-M. [in Russian].

Utkin, E. A. (1997). Upravlenie kompaniei [Company management]. Moskva : Assotsiatsiia avtorov i izdatelei «TANDEM». [in Russian].

Upravlenie organizatsiei : Entsiklopedicheskii slovar [Management of the organization : Encyclopedic dictionary]. (2001). Moskva : INFRA-M. [in Russian].

Vikipediia – svobodnaia entsiklopediia. Metody upravleniia [Wikipedia – free encyclopedia. Management methods]. Retrieved from : https:// ru.wikipedia.org/wiki/Методы_управления/ [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами / М.  Армстронг ; 8-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 825 с.

2. Друкер П. Ф. Практика менеджмента / П. Ф. Друкер ; пер. с. англ. И. В. Веригина. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 378 с.

3. Друкер П. Ф. Энциклопедия менеджмента / П. Ф. Друкер. – Москва : Изд. Дом «Вильямс», 2004. – 432 с.

4. Кузнєцов Е. А. Вступ до спеціальності менеджмент : навчально-методичний посібник / Е. А. Кузнєцов. – Херсон : Гринь Д. С., 2012. – 80 с.

5. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури.  – Москва : Дело, 1998. – 800 с.

6. Поршнев А. Г. Управление организацией : ученик / А. Г. Поршнев, З. П. Румянцева, Н. А. Саломатина ; 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2002. – 669 с.

7. Уткин Э. А. Управление компанией / Э. А. Уткин. – Москва : Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ», 1997. – 304 с.

8. Управление организацией : Энциклопедический словар / под ред. А.  Г. Поршнева, А. Я. Кибанова, В. Н. Гунина. – Москва : ИНФРА-М, 2001.  – 822 с.

9. Википедия – свободная энциклопедия. Методы управления. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Методы_управления (дата 23.05.2016) – Название с экрана.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998