DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2016.2(33).120450

Роль транснаціональних корпорацій в інноваційній діяльності України

Налья Володимірівна Орлова, Ерік Р. Алібутаєв

Анотація


У статті проводиться дослідження впливу діяльності транснаціональних корпорацій на економічний і соціальний розвиток країни, в якому ТНК розміщуються. Визначено поняття транснаціоналізації економіки, виявлені основні напрямки, в яких ТНК впливають на ситуацію в державі на основі актуальних статистичних даних. Показані тенденції в змінах обсягів прямих іноземних інвестицій в економіку України і приведена інформація з приводу стану корупційної складової.

Ключові слова


прямі іноземні інвестиції; інновація; транснаціональна корпорація (ТНК); концентрація інвестицій; транснаціоналізація економіки

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrainy «Pro innovatsiinu diialnist» інноваційну діяльність» № 40IV vid 04.07.2002 [The Law of Ukraine “On the innovative activity” № 40IV from 04.07.2002]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – Statements of Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/40-15 [in Ukrainian].

Elektronna biblioteka publikatsii dokumentiv Derzhavnoi Sluzhby Statystyky Ukrainy [Electronic bibliotheca of Ukrainian State Statistical Service]. Retrieved from : https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/ publnauka_u.htm [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait orhana Heneralnoi Asamblei OON z torhivli ta rozvytku UNCTAD [Official web-site of General Assembly of OON of trade and development UNCTAD ]. Retrieved from : http://unctad.org/en/Docs/ [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait doslidnytskoho tsentru promyslovykh doslidzhen ta innovatsii IRI [Official web-site of research center of industrial researches and innovations IRI]. Retrieved from : http://iri.jrc.ec.europa.eu/other-reports.html

[in Ukrainian].

Informatsiino-analitychnyi portal [Informational and analytical portal]. Retrieved from : http://gtmarket.ru/ratings/corruption-perceptions-index/info [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Закон України «Про інноваційну діяльність» вiд 04.07.2002 № 40-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). ; Оф. вид. від 2002 р., N№ 36, ст. 266, станом на 05.12.2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (дата 24.02.2015). – Назва з екрана. 

2. Електронна бібліотека публікацій документів Державної Служби Статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https:// ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm (дата 23.07.2016). – Назва з екрана.

3. Офіційний сайт органа Генеральної Асамблеї ООН  з торгівлі та розвитку UNCTAD. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unctad. org/en/Docs/ (дата 23.07.2016). –  Назва з екрана.

4. Офіційний сайт дослідницького центру промислових досліджень та інновацій IRI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://iri.jrc. ec.europa.eu/other-reports.html (дата 23.07.2016). –  Назва з екрана.

5. Інформаційно-аналітичний портал. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://gtmarket.ru/ratings/corruption-perceptions-index/info (дата 23.07.2016). – Назва з екрана.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998