DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2016.3(34).120457

Методика контрольно-аналітичного забезпечення системи бюджетування торговельних підприємств

Ольга Валеріївна Побережець

Анотація


У статті розглядаються питання, щодо методики контрольно-аналітичного забезпечення системи бюджетування торговельних підприємств. Визначено взаємозв’язок бюджетування з бухгалтерським обліком, контролем та аналізом. Запропоновані процедури контрольно-аналітичного забезпечення системи бюджетів торговельних підприємств. Розроблено та запропоновано структуру торговельного підприємства з виділенням центрів відповідальності. Визначені етапи формування звітності для внутрішнього контролю. Запропоновано система показників для забезпечення аналітичних процедур в бюджетуванні.

Ключові слова


результати діяльності; система управління; контроль; система бюджетування підприємств; управлінський облік; торговельні підприємства; структурована звітність

Повний текст:

PDF

Посилання


Poberezhets, O. V. (2016). Teoretyko-metodolohicnhi ta praktychni zasady doslidzhennia systemy upravlinnia rezultatamy diialnosti promyslovoho pidpryemstva : monohrafiia [Theoretical, methodological and practical basis of research administrative system of results of the industrial enerprise’s activity]. Kherson : Hryn, D. S. [in Ukrainian].

Maslennikov, Ye. I. (2015). Metodolohichni ta praktychni zasady doslidzhennia systemy upravlinnia finansovoiu stiikistiu promyslovoho pidpryiemstva [Methodological and practical bases of research of enterprise’s business solvency management system]. Odesa : Pres-kurier. [in Ukrainian]. [in Ukrainian].

Maslennikov, Ye. I. (2016). Innovatsiina ekonomika : teoretychni ta praktychni aspekty [Innovation economy : theoretical and practical bases]. Kherson : Hryn D. S. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Побережець О. В. Теоретико-методологічні та практичні засади дослідження системи управління результатами діяльності промислового підприємства : [моногр.] / О. В. Побережець. – Херсон : Видавництво : Грінь Д. С., 2016. – 500 с.

2. Масленніков Є. І. Методологічні та практичні засади дослідження системи управління фінансовою стійкістю промислового підприємства [моногр.] / Є. І. Масленніков. – Одеса : Прес-кур’єр, 2015. – 316 с.

3. Інноваційна економіка : теоретичні та практичні аспекти : [моногр.] / Вип. 1 ; за ред. д.е.н., доц. Є. І. Масленнікова. – Херсон : Гринь Д. С., 2016. – Вип. 1. – 854 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998