Сайт видання Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління"

Том 15, № 3(34) (2016)

Зміст

Статті

Обліково-аналітична підтримка ефективного управління земельними ресурсами аграрних бізнес-структур PDF
І. О. Крюкова, В. С. Ніценко 7-23
Методика контрольно-аналітичного забезпечення системи бюджетування торговельних підприємств PDF
Ольга Валеріївна Побережець 24-35
Явище невизначеності в інноваційній діяльності суб’єктів туристичної діяльності PDF
Євген Іванович Масленніков, А. С. Бєлєнкова 36-47
Інноваційна економіка України на шляху виходу з кризи PDF
Наталья Миколаївна Столбуненко 48-64
Критерії й оцінка ефективної діяльності управлінської команди в сучасному багатопрофільному підприємстві PDF
Олена Володимірівна Рудінська, В. В. Белякова 65-79
The most important persons in the management science: literature review PDF
Viktoriya I. Borshch, V. V. Huz 80-95
Сучасні напрямки розвитку логістичних технологій PDF
Олена Володимірівна Іваніщева 96-116
Аналіз управлінських технологій в супермаркетах PDF
Ігор В'ячеславович Рибаков 117-129
Сравнительная характеристика тестов для определения уровня эмоционального интеллекта (EQ) согласно теориям Холла и Люсина PDF
Александр Владимирович Жмай, Татьяна Е. Сорокова 130-141
Місце цінової стратегії в системі стратегічного управління підприємством PDF
Марія Г. Захарова 142-159