DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2017.3(37).123704

Методика обліково-аналітичного забезпечення системи управління грошовими потоками суб’єктів макроекономічного середовища

Ольга Валеріївна Побережець

Анотація


У статті розглядаються питання, щодо обліково-аналітичного забезпечення системи управління грошовими потоками суб’єктів макроекономічного середовища. Визначено взаємозв’язок  бухгалтерського обліку грошових коштів з системою аналітичного забезпечення окремих сегментів. Запропоновані концепції обліково-аналітичного забезпечення системи управління грошовими потоками суб’єктів господарювання. Представлена система нормативно-правового регулювання обліку грошових коштів, наведено взаємозв’язок між окремими формами фінансової звітності. Визначені класифікаційні ознаки щодо групування грошових потоків суб’єктів макроекономічного середовища. Запропоновано напрямки удосконалення обліково-аналітичних процедур для окремих сегментів господарювання.


Ключові слова


обліково-аналітичне забезпечення; грошові потоки; система управління; контроль; грошові кошти; аналітичні процедури; бухгалтерський та управлінський облік; суб’єкти макроекономічного середовища; фінансова звітність

Повний текст:

PDF

Посилання


Poberezhets, O. V. (2016). Teoretyko-metodolohicnhi ta praktychni zasady doslidzhennia systemy upravlinnia rezultatamy diialnosti promyslovoho pidpryemstva : monohrafiia [Theoretical, methodological and practical basis of research administrative system of results of activity of industrial enerprise]. Kherson : Hryn, D. S. [in Ukrainian].

Maslennikov, Ye. I. (2015). Metodolohichni ta praktychni zasady doslidzhennia systemy upravlinnia finansovoiu stiikistiu promyslovoho pidpryiemstva [Methodological and practical bases of research of enterprise’s business solvency management system]. Odesa : Pres-kurier. [in Ukrainian]. [in Ukrainian].

Maslennikov, Ye. I. (2016). Innovatsiina ekonomika : teoretychni ta praktychni aspekty [Innovation economy : theoretical and practical bases]. Kherson : Hryn D. S. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Побережець О. В. Теоретико-методологічні та практичні засади дослідження системи управління результатами діяльності промислового підприємства : [моногр.] / О. В. Побережець. – Херсон : Видавництво : Грінь Д. С., 2016. – 500 с.
  2. Масленніков Є. І. Методологічні та практичні засади дослідження системи управління фінансовою стійкістю промислового підприємства [моногр.] / Є. І. Масленніков. – Одеса : Прес-кур’єр, 2015. – 316 с.
  3. Інноваційна економіка : теоретичні та практичні аспекти : [моногр.] / Вип. 1 ; за ред. д.е.н., доц. Є. І. Масленнікова. – Херсон : Гринь Д.С., 2016. – Вип. 1. – 854 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998