Сайт видання Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління"

Том 16, № 3(37) (2017)

Зміст

Статті

Принципи демократичної меритократії професійної системи менеджменту PDF
Едуард Анатолійович Кузнєцов 9-19
Формування сучасних організаційних форм регіонального економічного розвитку України в умовах євроінтеграції PDF
Олена Василівна Садченко, Г. С. Прокоф'єва 20-31
Нетрадиційні методи монетарної політики: теоретичні аспекти та практика застосування в ЄС та США PDF
Сергій Олексійович Якубовський, Галина С. Алексеєвська 32-40
К проблематике сущности и влияния менталитета на систему социально-экономического развития общества PDF
Николай А. Уперенко 41-54
Методика обліково-аналітичного забезпечення системи управління грошовими потоками суб’єктів макроекономічного середовища PDF
Ольга Валеріївна Побережець 55-70
Методи управління ліквідністю торговельного підприємства PDF
Євген Іванович Масленніков 71-84
Системна декомпозиція регулювання роздрібної торгівлі PDF
Олена Євгенівна Мазур 85-99
Power motivation and power distance reduction theory PDF
Viktoriya Voloshyna 100-109
Передумови та чинники розвитку морської портової галузі України PDF
Ірина Михайлівна Нєнно 110-124
Криза управління банківською системою та її вплив на економічний стан в Україні PDF
Миколай Артемович Заєць 125-138
Роль економічної теорії у формуванні компетентнісної моделі підготовки менеджера PDF
Наталья Володимірівна Орлова 139-150
Поєднання індивідуальних та командних професійних компетенцій у сучасному управлінні PDF
Андрій Володимирович Андрейченко, Станіслав А. Горбаченко 151-160
Проблеми інноваційного та інтеграційного реформування інтелектуального потенціалу в Україні PDF
Олена Володимірівна Рудінська, Д. О. Познякова 161-174
Формування і реалізація кадрової політики на підприємствах України PDF
Вікторія Ігорівна Борщ, Вікторія В. Белякова 175-187
Інноваційно-інвестиційний розвиток як державна стратегія України PDF
Наталья Миколаївна Столбуненко, М. Д. Новокрещенська 188-212
Перспективи та проблеми розвитку аграрного сектору економіки України в умовах інтеграції з ЄС PDF
Олександр Петрович Радченко, Олександр І. Шавалюк 213-221
Використання соціально-психологічних методів управління персоналом PDF
Олена Володимірівна Церковна, Вікторія В. Харламова 222-237
Концепция бережливого производства как инновационная составляющая развития украинских предприяти PDF
А. В. Жмай 238-254
Вплив банківського кредиту на розвиток національної економіки України PDF
І. Д. Давидович 255-267