DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2017.3(37).123705

Методи управління ліквідністю торговельного підприємства

Євген Іванович Масленніков

Анотація


У статті розглядаються питання щодо методів управління ліквідністю торговельного підприємства. Визначені методи управління ліквідністю торговельного підприємства. Запропоновано на основі оцінки ліквідності балансу за допомогою диференціації активів за рівнем ліквідності та пасивів по мірі терміновості, формування  балансу ліквідності розміщення активів і зобов’язань торговельного підприємства.  Запропоновано для торговельних підприємств застосування чотирьохфакторної детермінантної моделі визначення результативного показника ліквідності.


Ключові слова


ліквідність; аналітичне забезпечення; управління ліквідністю; активи; капітал; зобов’язання; торговельне підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Maslennikov, Ye. I. (2015). Metodolohichni ta praktychni zasady doslidzhennia systemy upravlinnia finansovoiu stiikistiu promyslovoho pidpryiemstva [Methodological and practical bases of research of enterprise’s business solvency management system]. Odessa : Pres-kurier. [in Ukrainian].

Maslennikov, Ye. I. (2016). Innovatsiina ekonomika : teoretychni ta praktychni aspekty [Innovation economy : theoretical and practical bases]. Kherson : Hryn D. S. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Масленніков Є. І. Методологічні та практичні засади дослідження системи управління фінансовою стійкістю торговельного підприємства [моногр.] / Є. І. Масленніков. – Одеса : Прес-кур’єр, 2015. – 316 с.
  2. Інноваційна економіка : теоретичні та практичні аспекти : [моногр.] / Вип. 1 ; за ред. д.е.н., доц. Є. І. Масленнікова. – Херсон : Гринь Д.С., 2016. – Вип. 1. – 854 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998