DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2017.3(37).123706

Системна декомпозиція регулювання роздрібної торгівлі

Олена Євгенівна Мазур

Анотація


В статті досліджується структурний склад та механізм дії системи регулювання розвитку торговельного підприємництва, з використанням методу декомпозиційного аналізу, котрий дає змогу розглянути систему як сукупність взаємозв’язаних підсистем нижчого рівня. Вказаний підхід дасть змогу при розробленні заходів державного регулювання враховувати не лише економічні аспекти розвитку роздрібної торгівлі, а й інституціональні й соціальні.


Ключові слова


управління; регулювання; системний аналіз; роздрібна торгівля; інституціональний розвиток; підприємництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Shubin, O. O. & Honcharuk, Ya. A. (2007). Vnutrishnia torhivlia : rehionalni aspekty rozvytku : Monohrafiia [Domestic trade : regional aspects of development. Monograph]. Donetsk-Lviv : DonNUET. [in Ukrainian].

Mitsenko, N. H., Vasyltsiv, T. H. & Zaiarna, N. M. (2009). Rehuliuvannia diialnosti pidpryiemstv rozdribnoi torhivli : Monohrafiia [Regulation of the retail trade enterprises’ activity. Monograph]. Lviv : Vydavnytstvo LKA. [in Ukrainian].

Lazebna, I. (2011). Formuvannia konkurentnoho seredovyshcha u rozdribnii torhivli [Formation of competitive environment of the retail trade]. Visnyk KNTEU. – Bulletin of KNTEY, № 2, pp. 26-37. [in Ukrainian].

Vysochyn, I. (2010). Derzhavne rehuliuvannia torhovelnoi diialnosti v Ukraini ta sviti : рorivnialnyi analiz [State regulation of trade activity in Ukraine and worldwide : comparative analysis].Visnyk KNTEU. – Bulletin of KNTEY, № 3, pp. 11-23. [in Ukrainian].

Vozianova, N. Yu. (2010). Derzhavne rehuliuvannia instytutsiinykh zmin u rozvytku vnutrishnoi torhivli [State regulation of the institutional changes in the development of domestic trade]. Visnyk DonNUET : seriia Ekonomichni nauky. – Bulletin of DonNUET : Economic sciences, № 3 (47), pp. 219-228. [in Ukrainian].

Iliashenko, V. A. (2006). Derzhavna pidtrymka instytutsiynykh perebudov u sferi tovarnoho obihu [Governmental support of institutional changes in the trade sphere]. Derzhavne upravlinnia : teoriia i praktyka. – Public administration : theory and practice, № 1. – Retrieved from : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2006-1/txts/GALUZEVE/06ivasto.pdf/ [in Ukrainian].

Eshbi, U. R. (2005). Vvedenie v kibernetiku [Introduction to Cybernetics]. Moskva : KomKniga. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Внутрішня торгівля : регіональні аспекти розвитку : Монографія / [За ред. О. О. Шубіна, Я. А. Гончарука]. – Донецьк-Львів : ДонНУЕТ, 2007. – 404 с.
  2. Міценко Н. Г. Регулювання діяльності підприємств роздрібної торгівлі : Монографія / Н. Г. Міценко, Т. Г. Васильців, Н. М. Заярна. – Львів : видавництво ЛКА. – Львів, 2009. – 176 с.
  3. Лазебна І. Формування конкурентного середовища у роздрібній торгівлі / І. Лазебна // Вісник КНТЕУ. – 2011. –  № 2. – С. 26-37.
  4. Височин І. Державне регулювання торговельної діяльності в Україні та світі : порівняльний аналіз / І. Височин // Вісник КНТЕУ. – 2010. – № 3. –  С. 11-23.
  5. Возіянова Н. Ю. Державне регулювання інституційних змін у розвитку внутрішньої торгівлі / Н. Ю. Возіянова // Вісник ДонНУЕТ : серія Економічні науки. –  2010. – № 3 (47). – С. 219-228.
  6. Ільяшенко В. А. Державна підтримка інституційних перебудов у сфері товарного обігу. – [Електронний ресурс] / В. А. Ільяшенко // Державне управління : теорія і практика. − 2006. − № 1. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2006-1/txts/GALUZEVE/06ivasto.pdf (дата 13.10.2017). – Назва з екрану.
  7. Эшби У. Р. Введение в кібернетику : пер. с англ. / У. Р. Эшби.  [Под ред. В. А. Успенского. Предисл. А. Н. Колмогорова.]. Изд. 2-е, стереотипное. – Москва : «КомКнига», 2005. – 432 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998