DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2017.3(37).123710

Роль економічної теорії у формуванні компетентнісної моделі підготовки менеджера

Наталья Володимірівна Орлова

Анотація


У статті розглядаються проблеми формування компетентнісного підходу в підготовці менеджерів на прикладі викладання курсу мікроекономіки. Актуальність проблеми пов’язана з  новими завданнями для системи менеджмент-освіти, коли метою стає не лише передача суми накопичених знань, а навчання навичкам адаптації до мінливих економічних і соціальних умов життя. Тобто, мова йде про особливі освітні результати, в межах яких знання є необхідною, але недостатньою умовою  досягнення професійної якості. Це професійні компетентності, які є основою компетентнісного підходу. Тому менеджмент – освіта повинна характеризуватися поєднанням знань в галузі економічної теорії з прикладними аспектами ринкової поведінки економічних агентів.


Ключові слова


мікроекономіка; менеджмент-освіта; професійні компетентності; економічний образ мислення; управлінські рішення

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro zatverdzhennia Kontseptsii rozvytku ekonomichnoi osvity [On approval of the Concept for the development of economic education]. Retrieved from http://www.uazakon.com/document/fpart82/idx82748.html. [in Ukrainian].

Maital, Sh. (1996). Ekonomika dlia menedzherov : desiat vazhnykh instrumentov dlia rukovoditelei [Economics for managers : ten important tools for managers]. Moskva : Delo. [in Russian].

Rozanova, N. M. (2015). Mikroekonomika. Rukovodstvo dlia budushchikh professionalov [Microeconomics. A guide for future professionals]. Moskva : Izdatelstvo Yurait.[in Russian].

Vilnyi rynok : Do choho pryzvede skasuvannia derzhavnoho rehuliuvannia tsin na produkty kharchuvannia [Free market : To what will lead the abolition of state regulation of food prices]. Retrieved from https://ua.112.ua/statji/vilnyi-rynok-do-choho-pryzvede-skasuvannia-derzhavnoho-rehuliuvannia-tsin-na-produkty-kharchuvannia342027.html. [in Ukrainian].

Stiglitz, Dzh. E. (2011). Krutoie pike : Amerika i novyi ekonomicheskii poriadok posle globalnogo krizisa [Cool pique : USA and the new economic order after the global crisis]. Retrieved from http://www.library.fa.ru/files/Stiglitz-pike.pdf. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Про затвердження Концепції розвитку економічної освіти. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uazakon.com/document/fpart82/idx82748.htm (дата 01.07.2017). ­– Назва з екрану.
  2. Майталь Ш. Экономика для менеджеров : десять важных инструментов для руководителей / Ш. Майталь. – Москва : Дело, 1996. – 417 с.
  3. Розанова Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов. В 2 т. Т. 1 : учебник для академического бакалавриата / Н. М. Розанова. – Москва : Издательство Юрайт, 2015. — 386 с.
  4. Вільний ринок : До чого призведе скасування державного регулювання цін на продукти харчування. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ua.112.ua/statji/vilnyi-rynok-do-choho-pryzvede-skasuvannia-derzhavnoho-rehuliuvannia-tsin-na-produkty-kharchuvannia 342027.html ­(дата 01.07.2017). ­–  Назва з екрану.
  5. Стиглиц Дж. Е. Крутое пике : Америка и новый экономический порядок после глобального кризиса. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.library.fa.ru/files/Stiglitz-pike.pdf ­(дата 01.07.2017). ­–  Название с экрана.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998