DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2017.3(37).123714

Формування і реалізація кадрової політики на підприємствах України

Вікторія Ігорівна Борщ, Вікторія В. Белякова

Анотація


У статті розкрито сутність та значення кадрової політики підприємства, головною метою якої є раціональне використання трудових ресурсів. Визначена проблема формування і реалізація кадрової політики на підприємствах України. Розглянуто основні принципи та фактори, що впливають на формування та реалізацію кадрової політики. Проаналізовано сучасні методи мотивації персоналу з метою збільшення продуктивної діяльності сучасних підприємств. Запропоновано використання підходу до мотивації Ш. Річі та П. Мартіна як елементу кадрової політики сучасного підприємства. Розглянуто проблематику використання КРІ як елементу стратегії мотивації.   


Ключові слова


кадрова політика; мотивація; персонал; управління персоналом; мотиватори; КРІ

Повний текст:

PDF

Посилання


Velichko, V. A. & Silaev, A. V. (2012). Osoblyvosti formuvannia kadrovoii polityky orhanizatsii v suchasnykh umovakh [Peculiarities of formation of personnel policy of the organization in the modern conditions]. Biuleten Mizhnarodnoho Nobelivskoho ekonomichnoho forumu. – Bulletin of International Nobel economic forum, 1 (5), Ch. 2, pp. 38-44. [in Ukrainian].

Lukianchenko, N. D. & Doronina, E. A. (2010). Formuvannia pozytsiinoi kadrovoi polityky pidpryiemstva [Formation of the position personnel policy of the enterprise]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu spozhyvchoi kooperatsii Ukrainy. – Scientific Herald of Poltava University of Ukrainian consumer cooperation, 4 (43), pp. 121-126. [in Ukrainian].

Mogilevska, A. Yu. (2009). Upravlinnia personalom promyslovykh pidpryiemstv u rynkovii ekonomitsi [Personnel Management of the industrial enterprises in the market economy]. Investytsii : praktyka ta dosvid. – Investments : practice and experience, 16, pp. 72-75. [in Ukrainian].

Ostrianina, S. V. & Dmytrenko, A. V. (2016). Osnovni pryntsypy kadrovoi polityky : formuvannia i realizatsiia na pidpryiyemstvakh Ukrainy [Basic principles of personnel policy : formation and implementation at Ukrainian enterprises]. Suchasna ekonomika : aktualni pytannia, dosiahnennia ta innovatsii. – Modern economy : current issues, progress and innvations, 44, pp. 12-17. [in Ukrainian].

Saienko, V. H. & Panaseiko, S. Y. (2016). Kadrova polityka na pidpryiemstvi ta znachennia kadriv [Personnel policy at the enterprise and the value of staff]. Ekonomika ta dershava. – Economics and state, 7, pp. 47-51. [in Ukraine].

Shvets, E. A. (2012). Shliakhy pokrashchennia provedennia kadrovoi polityky na suchasnykh pidpryiemstvakh Ukrainy [Ways of improving the implementation of personnel policy in the modern organizations]. Kultura narodiv Prychornomoria. – Culture of nations of the Black Sea coast, 244, pp. 123-144.[ in Ukrainian].

Rol i mistse kadrovoi polityky v orhanizatsii [The role and place of personnel policy in the organization]. Retrieved from http://biglibrary.ru/category38/book117/part45/. [in Russian].

Suchasni metody motyvatsii personalu [Modern methods of personnel motivation]. Retrieved from https://studfiles.net/preview/3859470/page:7/. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Величко А. В. Особливості формування кадрової політики організації в сучасних умовах / А. В. Величко, А. В. Силаєв // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2012. – № 1 (5). – Том 2.– С. 38-44.

2. Лук'янченко Н. Д. Формування позиційної кадрової політики підприємства / Н. Д. Лук'янченко, О. А. Дороніна // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2010. – № 4 (43).– С. 121-126.

3. Могилевська О. Ю. Управління персоналом промислових підприємств у ринковій економіці / О. Ю. Могилевська // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – № 16. – С. 72-75. 

4. Острянина С. В. Основні принципи кадрової політики : формування і реалізація на підприємствах України / С. В. Остянина, А. В. Дмитренко // Сучасна економіка : актуальні питання, досягнення та інновації. – 2016. – № 44. – С. 12-17.

5. Саенко В. Г. Кадрова політика на підприємстві та значення кадрів / В. Г. Саенко, С. И. Панасейко // Економіка та держава. – 2016. – № 7. – С. 47-51.

6. Швець Е. А. Шляхи покращення проведення кадрової політики на сучасних підприємствах України / Е. А. Швець // Культура народів Причорномор'я. – 2012. – № 244. – С. 123-144.  

7. Роль і місце кадрової політики в організації. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://biglibrary.ru/category38/book117/part45/ ( дата 21.08.2017). – Назва з екрану.

8. Сучасні методи мотивації персоналу. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://studfiles.net/preview/3859470/page:7/ (дата 15.08.2017). – Назва з екрану.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998