Перспективи та проблеми розвитку аграрного сектору економіки України в умовах інтеграції з ЄС

Автор(и)

  • Олександр Петрович Радченко Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  • Олександр І. Шавалюк Львівський національний аграрний університет

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2017.3(37).123718

Ключові слова:

інтеграційні процеси, аграрний сектор, конкуренція, спільна аграрна політика (САП), експортно-імпортні операції

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан розвитку агропродовольчого ринку у зовнішньоекономічній діяльності України, проведено системний аналіз динаміки товарної структури експорту та імпорту агропродовольчої продукції між Україною та ЄС.

Обґрунтовано та виявлено шляхи нарощування обсягів взаємної торгівлі з метою розширення присутності української агропродовольчої продукції на різних сегментах ринків ЕС та світового ринку в цілому.

Біографії авторів

Олександр Петрович Радченко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

кандидат економічних наук,

доцент кафедри економіки та управління

Олександр І. Шавалюк, Львівський національний аграрний університет

здобувач кафедри економіки

Посилання

Dudar, V. (2015). Intehratsiia ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy z Yevropeiskym Soiuzom u konteksti funktsionuvannia zony vilnoi torhivli [Integration of the agrarian sector of Ukrainian economy with the European Union in the context of the functioning of the Free Trade Area]. Visnyk TNEU.Bulettin of Ternopil National Economic University, № 2, pp. 7-17. [in Ukrainian].

Zinchuk, T. O. (2015). Problemy adaptatsii ahrarnoho sektoru ekonomiky do umov Uhody pro zonu vilnoi torhivli Ukraina-EU [Problems of adaptation of the agrarian sector of the economy to the terms of the EU-Ukraine Free Trade Agreement]. Ekonomika APK : mizhnar. nauk.-vyrob. zhurn. – Economic AIC, № 5, pp. 79-87. [in Ukrainian].

Osnovni pokaznyky zovnishnoi torhivli Ukrainy [Basic indicators of Ukrainian Foreign Trade]. – Retrieved from http://ucab.ua/ua/doing_agribusiness/zovnishni_rinki/ osnovni_pokazniki_ zovnishnoi_torgivli_ukraini. [in Ukrainian].

Petrenko, K. V. (2017). Analiz rozvytku ahroprodovolchoho sektoru Ukrainy [The analysis of development of the agro-food sector of Ukraine]. Aktualni problemy ekonomiky i upravlinnia : Zb. nauk. prats. Actual problems of economics and management : Collection of scientific works. Kyiv : NTUU “KPI”, Vyp. 11. Retrieved from http://ape.fmm.kpi.ua/article/viewFile/102602/97678. [in Ukrainian].

Stratehiia rozvytku ahrarnoho sektoru na period do 2020 roku [Strategy for the development of the agrarian sector up to 2020]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80. [in Ukrainian].

Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym Spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy [Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their member states]. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011/page. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-16

Номер

Розділ

Статті