DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2018.1(38).135305

Обгрунтованість консалтингових послуг в питаннях управління виробництвом

В. І. Захарченко

Анотація


Запропоновано системний підхід до виявлення і відбору методів підвищення продуктивності, зниження виробничих витрат та покращення якості для того, щоб підхід консультанта до вирішення проблеми був більш зорієнтований на проблему, ніж чим на метод. Предметом консалтингових послуг в сфері управління сучасним виробництвом є продукція, методи організації виробництва, людський фактор. Розглянуті питання містяться у межах сучасного інноваційного виробництва.


Ключові слова


консультант; виробництво; технологія; продукт; дизайн; якість; контроль; планування; норма; робітник

Повний текст:

PDF

Посилання


Derykolenko, O. M. (2016). Venchurna diialnist promyslovykh pidpryiemstv : teoriia, metodolohiia, praktyka [Venture activity of industrial enterprises : theory, methodology, practice]. Sumy : Mriia. [in Ukrainian].

Zakharchenko, V. I. (1989). Faktornyi sotsialno-ekonomicheskii analіz osnovnogo proizvodstva predpriiatiia [Factorial socio-economic analysis of the main production of the enterprise]. Mashinostroitel. – Building of automobiles, № 9, рр. 27-28. [in Russian].

Zakharchenko, V. I. (1993). Analiz sotsialno-ekonomicheskikh faktorov stankostroitelnogo proizvodstva pri perspektivnom planirovanii [Analysis of socio-economic factors of machine-tool production in case of long-term planning]. Vestnik mashinostroeniia. – Bulletin of automobile industry, № 7, pp. 31-32. [in Russian].

Kuznietsov, E. A. (2017). Metodolohiia profesionalizatsii upravlinskoi diialnosti v Ukraini [Methodology of management professionalization in Ukraine]. Kherson : OLDI PLIUS. [in Ukrainian].

Lapygin, Yu. N. (2017). Upravlencheskiy konsalting [Management Consulting]. Moskva : INFRA-M. [in Russian].

Petrovych, Y. M. & Novakivskyi I. I. (2016). Upravlinnia innovatsiinymy proektamy [Management of innovative projects]. Lviv : Vyd-vo Lvivskoi politekhniky. [in Ukrainian].

Milan Kubra (1992). Upravlenchekoe konsultirovanie [Management Consulting]. Moskva : «Intereksert». [in Russian].

Kolosov, A. M. (2016). Upravlinnia stiikistiu pidpryiemstva [Management of enterprise sustainability]. Starobilsk : Vyd-vo LNU imeni Tarasa Shevchenka. [in Ukrainian].

Yakovliev, A. I. (2010). Proektnyi analiz innovatsiino-investytsiinoi diialnosti [Project analysis of innovation and investment activity]. Kharkiv : NTU «KhPI» [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дериколенко О. М. Венчурна діяльність промислових підприємств : теорія, методологія, практика : [монографія] / О. М. Дериколенко. – Суми : Мрія, 2016. – 304 с.

Захарченко В. И. Факторный социально-экономический анализ основного производства предприятия / В. И. Захарченко // Машиностроитель, 1989. – № 9. – С. 27-28.

Захарченко В. И. Анализ социально-экономических факторов станкостроительного производства при перспективном планировании / В. И. Захарченко // Вестник машиностроения, 1993. – № 7. – С. 31-32.

Кузнєцов Е. А. Методологія професіоналізації управлінської діяльності в Україні : [моногр.] / Е. А. Кузнєцов. – Херсон : ОЛДІ ПЛЮС, 2017. – 382 с.

Лапыгин Ю. Н. Управленческий консалтинг : [учебник] / Ю. Н. Лапыгин. – Москва : ИНФРА-М, 2017. – 330 с.

Петрович Й. М. Управління інноваційними проектами : [навч. посібник] / Й. М. Петрович, І. І. Новаківський. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2016. – 316 с.

Управленчекое консультирование : В 2-х т. / Под ред. М. Кубра ; Пер. с англ. – Москва : СП «Интерэксерт», 1992. – Т.1. – 319 с. ; Т.2. – 350 с.

Управління стійкістю підприємства : [моногр.] / за заг. ред. А. М. Колосова. – Старобільськ : Вид-во ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2016. – 336 с.

Яковлєв А. І. Проектний аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності : [Навчальний посібник] / А. І. Яковлєв. – Харків : НТУ «ХПІ», 2010. – 216 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998