Сайт видання Одеського Національного університету імені І. І. Мечникова "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління"

Том 17, № 1(38) (2018)

Зміст

Статті

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІКИ ТА ТЕОРІЇ ИНСТИТУТОВ PDF (Русский)
Н. А. Уперенко, Э. А. Кузнецов 9-26
Обгрунтованість консалтингових послуг в питаннях управління виробництвом PDF
В. І. Захарченко 27-41
Подвійність управлінського консультування: професійна діяльність і ділова активність PDF
О. В. Балахонова 42-52
Стратегічні напрямки розвитку туристичного бізнесу в Одеському регіоні PDF
М. А. Заєць, Е. М. Борідько 53-71
Управлінська команда: сучасні технології формування PDF
В. І. Борщ, Д. В. Бевзюк 72-83
Використання інструментів управлінського консалтингу в процесі управління малим підприємством PDF
В. В. Лаптєва 84-95
Компетентнісний підхід в підготовці менеджерів в умовах змін PDF
Г. А. Дорошук 96-103
Сутність категорії "різноукладність" PDF
Д. І. Шеленко 104-117
Особливості розвитку зовнішньоекономічної PDF
М. О. Панченко, А. А. Капелюшна 118-128
Тенденції контейнерних перевезень в Україні PDF
А. В. Церковна, В. В. Харламова 129-143
Мотиваційні механізми вдосконалення управлінського капіталу PDF
О. Р. Павлович, І. В. Гірський 144-156
Становлення та розвиток концепції нейромаркетингу в сучасних умовах PDF
О. В. Жмай 157-170