DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2018.1(38).135308

Подвійність управлінського консультування: професійна діяльність і ділова активність

О. В. Балахонова

Анотація


Узагальнення практики показує, що лише одна третина причин пов`язана з дією зовнішніх факторів і дві третини – з внутрішніми. Показано, що мета організації консалтингової діяльності міститься у виявленні та систематизації проблем підприємства. При цьому вирішуються задачі з діагностики існуючого стану справ на підприємстві, виявляються причинно-наслідкові зв`язки між проблемами, визначаються основні проблеми, для яких потім розробляються конкретні заходи.


Ключові слова


підприємство; консультант; клієнт; культура; професіоналізм; стратегія; активність; якість; розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Blinov, A. O. & Dresviannikov, V. L. (2014). Upravlencheskoe konsultirovanie [Management Consulting]. Moskva : Dashkov i Ko [in Russian].

Zakharchenko, V. I. & Khalikian, E. V. (2008). Biznes-planirovanie firmy [Business planning of a company]. Odessa : Nauka i tekhnika [in Russian].

Zakharchenko, N. V. (2016). Orhanizatsiine proektuvannia ta vprovadzhennia upravlinskykh innovatsii [Organizational design and implementation of managerial innovations]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. – Scientific Bulletin of the Uzhgorod National University, Vol. 7 (1), pp. 134-139 [in Ukrainian].

Shatalova, N. I. (2012). Konsultirovanie v upravlenii chelovecheskimi resursami [Consulting in Human Resource Management]. Moskva : INFRA-M [in Russian].

Kuznietsov, E. A. (2015). Profesionalizatsiia upravlinskoi diialnosti : systema, mekhanizm ta innovatsiina dynamika [Professionalization of management activity : system, mechanism and innovation dynamics]. Odesa : Nauka i tekhnika [in Ukrainian].

Lapygin, Y. N. (2017). Upravlencheskii konsalting [Management Consulting]. Moskva : INFRA-M [in Russian].

Muers, R. & Piters, T. (1998). Effektivnoe upravlenie [Effective management]. Moskva : Finpress [in Russian].

Piters, T. (2005). Predstavte sebe! Prevoskhodstvo v biznese v epokhu razrushenii [Imagine! Superiority in business in the era of destruction]. Sankt-Peterburg : Stok. shkola ekonomiki. [in Russian].

Siniakova, M. G. (2015). Osnovy upravlencheskogo konsultirovaniia [Fundamentals of Management Consulting]. Moskva : Feniks [in Russian].

Turett-Turzhi, K. (2004). Konsalting [Consulting]. Sankt-Peterburg : Neva. [in Russian].

Kubra, M. (1992). Upravlencheskoye konsultirovanie [Management Consulting]. Moskva : Intereksert [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Блинов А. О. Управленческое консультирование : учебник / А. О. Блинов, В. Л. Дресвянников. – Москва : Дашков и Ко, 2014. – 212 с.

Захарченко В. И. Бизнес-планирование фирмы : уч. пособие / В. И. Захарченко, Е. В. Халикян. – Одесса : Наука и техника, 2008. – 112 с.

Захарченко Н. В. Організаційне проектування та впровадження управлінських інновацій / Н.В. Захарченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – Вип. 7. – Ч. 1. – С. 134-139.

Консультирование в управлении человеческими ресурсами : учеб. пособие / Под ред. Н. И. Шаталовой. – Москва : ИНФРА-М, 2012. – 221 с.

Кузнєцов Е. А. Професіоналізація управлінської діяльності : система, механізм та інноваційна динаміка : моногр. / Е. А. Кузнєцов. – Одеса : Наука і техніка, 2015. – 368 с.

Лапыгин Ю. Н. Управленческий консалтинг : учебник / Ю. Н. Лапыгин. – Москва, 2017. – 330 с.

Майерс Р. Эффективное управление / Р. Майерс ; Пер. с англ. – Москва : Финпресс, 1998. – 128 с.

Питерс Т. Представьте себе! Превосходство в бизнесе в епоху разрушений / Т. Питерс. – Санкт-Петербург : Сток. школа экономики, 2005. – 352 с.

Синякова М. Г. Основы управленческого консультирования : уч. пособие / М. Г. Синякова и др. – Москва : Феникс, 2015. – 400 с.

Туретт-Туржи К. Консалтинг / К. Туретт-Туржи ; Пер. с франц. – Санкт-Петербург : Нева, 2004. – 128 с.

Управленческое консультирование : В 2-х т. / Под ред. М. Кубра ; Пер. с англ. – Москва : СП «Интерэксерт», 1992. – Т. 1. – 319 с. ; Т.2. – 350 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998